Eesti Haigekassa

Pressiteade

01.02.2023

Alates 2023. aastast lisandus esmatasandi tervishoidu mitmeid uuendusi, millega soovitakse parandada raviteenuste kvaliteeti, teha arstiabi kättesaadavamaks ja tagada inimestele paremad ravivõimalused.

Tervisekassa uuendas olemasolevate esmatasanditeenuste hindasid seoses üldkulude ja koolituskulude suurendamisega piirhinnas. Näiteks suurenes baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, lisaks tõusid teise pereõe lisatasu, koolitervishoiuteenuse ja väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse piirhinnad ning tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamise piirhinnad.

Kui varem maksti nimistuga alustavale perearstile pearaha vastavalt nimistu suurusele, siis 2023. aastas makstakse pearaha kuni 1200 kindlustatud isiku eest. “Muudatus aitab tagada, et nimistuga tööd alustavale perearsti meeskonnale makstakse pearaha kuni nimistu kasvab minimaalselt 1200 inimeseni või maksimaalselt 12 kuud. Seeläbi soovime muuta töö alustamise perearstile atraktiivsemaks ja leida senisest rohkem uue nimistuga tööd alustavaid perearste,” märkis Tervisekassa perearstiabi teenusejuht Laura Johanna Tuisk.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa