Sotsiaalministeerium

Pressiteade

17.12.2022

Vaktsineerimine on ja jääb Eestis vabatahtlikuks. Sotsiaalministeerium ei ole soovinud ühegi muudatusega seda põhimõtet muuta. Koolides COVID-19 vastast vaktsineerimist ei ole plaanis. Kavandatava koolides vaktsineerimise määruse muutmise eesmärk on viia see kooskõlla kehtiva seadusega, mis juba praegu lubab erandina arstiabi ja vaktsineerimise üle otsustada ka kaalutlusvõimelisel noorel, kui mingil põhjusel vanema nõusolekut ei ole.

„Praegu kehtiv koolis vaktsineerimist reguleeriv määrus tuleb viia kooskõlla kehtiva võlaõigusseadusega, sest kooliõed vajavad selgeid reegleid selleks soovi avaldavate kooliõpilaste vaktsineerimiseks koolis. Kooliõdedel peab olema üheselt selge, millistel tingimustel võib kooliõde alaealist õpilast koolis vaktsineerida. Üldreegliks jääb ka edaspidi see, et vaktsineerimisotsuse teevad laps ja vanemad ühiselt. Seaduse kohaselt tuleb arvestada kaalutlusvõimelise noore soovi. See on nii kehtivas Eesti seaduses ja selline on ka parim rahvusvaheline praktika,“ selgitas õiguskantsler Ülle Madise.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium