Sotsiaalministeerium

Pressiteade

16.12.2022

Riigikogu võttis täna vastu ohvriabi seaduse, millega parandatakse alates 1. aprillist 2023 abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele. Lisaks muutub selgemaks kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise süsteem.

„Ohvriabi on palju enamat kui rahaline hüvitis või teenus. Traumeeritud inimese õige kohtlemine aitab kaasa nii tema kiiremale taastumisele ja tavapärasesse ellu naasmisele kui ka süüteo tulemuslikule menetlemisele,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Seepärast on äärmiselt oluline, et kannatanud ei jääks oma murega üksi ning vajalik abi jõuaks inimesteni lihtsamalt ja kiiremini.“

Pere- ja seksuaalvägivalla ohvrid hakkavad edaspidi saama traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi sõltumata süüteomenetlusest. Sotsiaalkindlustusamet saab inimeste paremaks abistamiseks õiguse kõrge riskiga täisealiste perevägivalla ohvrite puhul vahetada andmeid teiste ohvrit abistavate asutuste ning spetsialistidega ning vägivallakuriteo ohvrite toetuse arvutamisel ei arvestata edaspidi hüvitisest maha riiklikke toetusi.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium