Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.12.2022

Euroopa Liidu terviseministrid kiitsid täna, 9. detsembril Brüsselis toimunud terviseministrite kohtumisel heaks ministrite nõukogu järeldused vaktsineerimise kui ühe tõhusaima vahendi kohta haiguste ennetamiseks ja rahvatervise parandamiseks. Lisaks kiideti terviseministrite kohtumisel heaks nõukogu soovitused vähi sõeluuringute tõhustamise kohta.

„Vaktsiinid on olnud murranguline leiutis meditsiini ajaloos. Vaktsineerimisega on ennetatud palju haigusi, vähendatud koormust tervisesüsteemidele ja säästetakse igal aastal miljoneid elusid. Samas on kasvamas vaktsineerimise vajalikkuses kõhklejate hulk, kuna inimesed pole enam teadlikud nende haiguste tagajärgedest, mis tänu vaktsineerimisele enam ei esine,“ ütles tervise ja tööminister Peep Peterson. „Nõukogu järeldustes tuuakse esile vajadust tõhustada võitlust väärinfo levikuga, et suurendada inimeste usaldust vaktsineerimise suhtes ning vajadust tugevdada Euroopa Liidu ülest koostööd nakkushaiguste leviku ennetamisel ja piiramisel.“

Terviseministrid tõdevad, et COVID-19 pandeemias on tulnud inimeste mure vaktsiinide ohutuse ja tõhususe pärast veelgi rohkem esile. Vaktsineerimisega hõlmatuse tase on liikmesriigiti väga erinev, samas on pandeemia tõttu töötatud Euroopa Liidus välja ka mitmeid uusi lahendusi ja oluliselt on paranenud infovahetus. Euroopa Liidu üleselt on olnud edusammudeks nii vaktsiinide väljatöötamise kiirendamine ja nende ühine hankimine, ühtsete COVIDi digitõendite loomine kui ka tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA) käivitamine. Eestis käivitus selle aasta maist vaktsiinikindlustus, mille eesmärk on julgustada inimesi vaktsineerima ja toetada inimesi, kui vaktsineerimisel on esinenud väga haruldane, kuid tõsine kõrvaltoime.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium