Sotsiaalministeerium

Pressiteade

08.12.2022

OECD värskest analüüsist selgub, et Eesti ühiskonnas valitsevate püsivate sooliste erinevuste tõttu jääb Eesti iga-aastaselt ilma märkimisväärsest majanduskasvust. Kõige suurem majanduse kasvupotentsiaal peitub raporti kohaselt naiste ja meeste erialaste erinevuste vähendamises tööturul ning tasustamata kodu- ja hooletööde tegemise võrdsemas jaotuses.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul annavad analüüsi tulemused kinnitust, kui oluline on soolise võrdõiguslikkusega tegelemine mitte ainult inimeste heaolu, vaid ka Eesti majanduse seisukohast. „Iga panustatud euro ja jõupingutus sooliste lõhede vähendamisel nii tööturul, hariduses, tervises kui ka pereelus, toob Eestile tagasi ja suurendab meie inimeste kaasatuse tunnet. Lisaks sellele, et stereotüüpide vastu võitlemine on oluline inimeste turvatunde seisukohast, on see oluline ka majanduslikult. Mul on hea meel, et seda näitavad ka uuringud,“ lisas Riisalo.

Analüüsi inglisekeelne täistekst on leitav siit. Eestikeelne tõlge ilmub esimesel võimalusel.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium