Eesti Haigekassa

Pressiteade

07.12.2022

2. detsembril külastas Tervisekassat Maailmapanga esindaja Daniel Rogger, kes on riskipõhise ravijuhtimise uurimismeeskonna juht. Külastuse eesmärgiks oli tutvustada Tervisekassa teise katseprojekti tulemusi ja võtta kokku senine koostöö.

Kroonilistesse haigustesse (nt diabeet, südame- ja veresoonkonnahaigused) haigestub üha enam inimesi nii maailmas kui ka Eestis ja nende tervist tuleb regulaarselt jälgida ka tervishoiutöötaja poolt. Riskipõhine ravijuhtimine toodi Eestis esmatasandi tervishoidu, et aidata senisest enam riskipatsiente, kellel on enamasti mitu kroonilist haigust, muud kaasuvad probleemid, suur tervise halvenemise risk ja kes kasutavad tervishoiuteenuseid väga palju.

„Mudeli eesmärk on luua perearstidele ja pereõdedele töövahend, mille abil saab tegutseda ennetavalt, et krooniliselt haige inimese tervis ei halveneks ja paremini juhtida tema raviprotsessi, tehes seda koostöös eriarstiabi ja sotsiaalsüsteemiga,“ ütles Tervisekassa riskipatsientide ravi juhtimise projekti juht Jekaterina Šteinmiller.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa