Sotsiaalministeerium

Pressiteade

01.12.2022

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas laiapõhjalise ekspertkomisjoni ettepanekul soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks Christian Veske. Uus volinik asub ametisse kolme kuu jooksul.

“Arvestades, kui väike on Eesti elanikkond, on väga oluline, et me väärtustame inimesi oma ümber. Kahjuks aga puutuvad paljud kokku diskrimineerimise, halvustamise või ebavõrdse kohtlemisega,“ ütles Christian Veske. „Volinikuna on minu eesmärgiks töötada selle nimel, et Eesti oleks riik, kus inimesed sõltumata oma soost, rahvusest, nahavärvist, usutunnistusest, vanusest, võimalikust puudest, seksuaalsest sättumusest, saaksid elada täisväärtuslikku elu, kus diskrimineerimisel ei ole kohta. Soovin, et voliniku kantseleid nähakse usaldusväärse partnerina nii Eesti elanike, riigiametnike, sotsiaalpartnerite kui ka huvikaitse organisatsioonide silmis.“

„Konkurss oli tugev ja tõi kokku mitmeid väga häid eriala eksperte, kes soovisid seda olulist rolli täita. Christian Veske kasuks rääkisid senised kogemused, kus on ta on tegelenud võrdse kohtlemise poliitikate planeerimisega nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Valiku tegemisel oli väga oluline kõikide sihtrühmade arvestamine ja soov kindlustada, et erinevuste eest seismisel on hea tasakaal,“ sõnas ekspertkomisjoni tööd juhtinud sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium