Eesti Haigekassa

Pressiteade

22.11.2022

Eesti mees usub, et on terve kui purikas. Kuigi värskes terviseuuringus hindasid enam kui pooled keskealised mehed oma tervist heaks, oli sama paljudel paraku kõrge vererõhk, mis on üks peamisi tervisekaotuse põhjustajaid. Seejuures pole pooled mehed isegi teadlikud enda kõrgest vererõhust.

Kliiniline uuring näitas, et 40–49aastastest Eesti meestest vähem kui pooltel olid vererõhunäitajad normis. Kõrge vererõhk (kõrgem kui 140/90mmHg) esines 55% meestest. Kõigist uuritavatest vähem kui kolmandik väitis, et arst on neil kõrget vererõhku diagnoosinud, mis viitab sellele, et vähemalt pooled mehed polnud oma kõrgest vererõhust teadlikud. Samal ajal meestest, kes olid oma kõrgest vererõhust teadlikud, oli see mõõtmise hetkel kontrolli all üksnes neljandikul.

Koos vanuse ja kehamassiindeksiga suurenes kõrge vererõhuga meeste osakaal. Kõrge vererõhk esines oluliselt sagedamini ka põhi- ja keskharidusega ning füüsilist tööd tegevatel meestel, samuti neil, kes tarvitasid liialt alkoholi.

Kõrged vererõhunäitajad viitavad selgelt sellele, et suur osa meestest ei pea vererõhku alandavat ravi või tervislikumat elustiili oluliseks, seda tõenäoliselt just sümptomite puudumise tõttu.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa