Sotsiaalministeerium

Pressiteade

18.11.2022

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kohtumisel Eesti Psühhiaatrite Seltsi esindajatega oli tulipunktis psühhiaatrite ja psühholoogide põud riiklikus meditsiinis ja töötasu tõstmise võimalused. Samuti olid kõne all patsienditeekonna ja juhtumikorralduse tõhusamaks muutmine. Eesmärgiga, et psühhiaatrid-psühholoogid saaksid keskenduda ravile ja et keerukad patsiendid üldse jõuaksid ravi juurde.

Kohtumisel tõstatus küsimus, kuidas Eesti Haigekassa hinnad aitaksid tööturul personali hoida. Eesti Psühhiaatrite Seltsi esimees Anne Kleinberg tõi välja, et praeguse palgakomponendi juures eelistavad psühhiaatrid ja kliinilised psühholoogid tööd erasektoris. „Me ei võistle enam töötajate pärast välismaaga, vaid kodumaine residentuuri lõpetaja eelistab rahalistel kaalutlustel erasektorit“, illustreeris olukorda Anne Kleinberg.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson tõdes, et ühiskondlik ootus psühhiaatritele ja psühholoogidele on kõrge, kuid väärtustamine solidaarses meditsiinis madal. Arutelu käigus jõuti koosmeeleni, et vaimne tervis on olnud seni vaeslapse osas ning psühhiaatrite-psühholoogide palgakomponenti on vaja tõsta eraturuga konkurentsivõimelisemaks.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium