Sotsiaalministeerium

Pressiteade

08.11.2022

Tänasel töötervishoiupäeva konverentsi avamisel rääkis tervise- ja tööminister Peep Peterson, et energiasäästuplaanid tuleb töökohal töötajatega läbi rääkida. „Vajadused on erinevad ja lahendused peavad olema paindlikud, sest sääst tervise arvelt ei ole sääst,“ ütles Peterson.

Töötajate tervise hoidmine on tema sõnul aktuaalne igal ajal ja igasugustes tingimustes. „Ilma töötajate panuseta võivad lennata ainult linnud. Majandus ja riik ilma töötajateta toimida ei saa,“ selgitas Peterson.

Töötajate tervist aitavad paremini kaitsta uuest aastast jõustuvad seadusemuudatused, mis suunavad vaatama tööandja tervisekontrolli terviklikult: iga töötaja ja tema terviseseisundi hindamise kõrval tuleb uuest aastast hakata vaatama töökeskkonda ja selles olevaid terviseprobleeme terviklikuna. „Näiteks kui tööandjal on probleeme sagedaste haiguslehtedega, siis saab töötervishoiuarst analüüsida töötajate haigestumise ja töölt puudumise statistikat ja töötajate üldisi tervisenäitajaid, sh tööga seotud terviseprobleeme,“ sõnas tervise- ja tööminister Peep Peterson, „tööandja saab töötervishoiuarsti koostatavast analüüsist ettepanekuid töökeskkonna ja töökorralduse muutmiseks kõigi töötajate osas ning peab tegema sellest järeldused kogu töötajaskonna jaoks.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium