Sotsiaalministeerium

Pressiteade

08.11.2022

Tänasest algab laiaulatuslik lastega perede küsitlus, milles osalemiseks saab kutse ligi 30 000 leibkonda. Uuringu tulemusena kirjeldatakse tulevaks suveks terviklikult lastega perede elukorraldus ja toimetulek.
“Iga Eesti pere, kelle poole küsitleja pöördub, saab läbi selle uuringu anda oma panuse, et Eesti riigi perepoliitika põhineks tõenduspõhisel infol,” ütles sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja Liisa-Lotta Raag. “Aina mitmekesisemate peremudelite juures on äärmiselt oluline teada, milline on Eesti perede tegelik elukorraldus ja millised on erinevat tüüpi lastega perede vajadused, kuhu riik peaks senisest enam panustama. Uuringu tulemused on meile abiks vajalike poliitikameetmete kavandamisel – kõige kiiremini jõuavad tulemused arvatavasti kasutusse ühe vanemaga peredele suunatud toetusmeetmete planeerimisel.”

Uuringu eesmärk on kaardistada Eesti laste leibkonnapilt, võrrelda erinevaid leibkonnavorme ja nende perede elukorraldust, sh hooldusõiguse jaotust, majanduslikku hakkamasaamist, rahulolu pereeluga jne. “Selleks küsitakse lastega leibkondadelt näiteks, kuidas on jagatud kodused ülesanded, kas perel on lastega tegelemiseks abilisi, kuidas pere majanduslikult toime tuleb, milliste kulutustega oleks lastega seoses kõige rohkem abi vaja, kas pere soovib veel lapsi saada ja mis on selle juures takistavad tegurid,” kirjeldas sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna analüütik Age Viira.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium