Sotsiaalministeerium

Pressiteade

18.10.2022

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kohtumisel Eesti Õdede Liidu esindajatega oli peateemana kõne all õdede roll tervishoius ning õe kutse arendamine. Osapooled möönsid, et õdede, arstide, hooldustöötajate ja eriõdede õiguste ja vastutuse piirid tervishoiusüsteemis vajavad täpsustamist.

„Inimnäolise tervishoiu südameks on professionaalsed õed, kes on ka kõige arvukam kogukond tervishoiutöötajate hulgas. Neist on niigi kõige suurem puudus, me ei tohi olemasolevaid läbi põletada,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Kui vaja, vaatame üle ka seadused või muud dokumendid, et tagada parim suhe tervishoiumeeskonnas, kuhu kuulub ka patsient ise.“

„Oleme veendunud, et Eestis on vaja kokku panna õendusmäärus, mis koondaks praegu paljudes erinevates õigusaktides laiali olevad õdede tööd puudutavad sätted ning korrastaks õdede, sh eriõdede ülesanded, õiguste ja vastutuse piirid,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus. „Kokku tuleks leppida õendusabi tervikpilt, mis hõlmaks õdede tööd nii esmatasandil, eriarstiabis, hooldekodudes ning eriõdede roll selles. Samuti peame mõtlema nende õdede peale, kes töötavad üksi, kas koolis või koduõenduses.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium