Sotsiaalministeerium

Pressiteade

13.10.2022

Tervise- ja tööminister Peep Peterson tegi Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidule ettepaneku alalise kolmepoolse läbirääkimisformaadi loomiseks.

„Meil on vaja töötajate teadmisi nii haiglate juhtimisotsuste langetamisel kui tervishoiu terviksüsteemi suunamisel,” ütles minister Peep Peterson kohtumisel Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu esindajatega. „Absoluutselt vajalik on tugev töötajate sõna haiglate elu, töövoo, uue haiglakeskkonna kujundamisel. Seetõttu kutsun nii Eesti Arstide Liitu kui Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliitu julgemalt nõudma osalusõigust tervishoiuasutuste juhtimisel.”

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium