Terviseamet

Pressiteade

20.09.2022

Terviseamet korraldab Raplas ja Pärnus ilu- ja isikuteenuste osutajatele tasuta infopäeva, mille eesmärk on suurendada teenuseosutajate teadlikkust valdkonnaga kaasnevate ohtude osas. Infopäev on suunatud nii praktiseerivatele, kui ka alustavatele ja alles õppivatele ilu- ja isikuteenindajatele.

Terviseameti lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkami sõnul toimuvad ilu valdkonnas pidevad arengud: lisanduvad uued tooted, tehnikad ja protseduurid, kasvab nõudlus erinevate ilu-isikuteenuste järele, järjepidevalt kasvab ka teenuseosutajate hulk. „Soovime infopäevade abil tõsta teenuseosutajate teadlikkust, tagamaks tarbijatele kvaliteetse ja ohutu iluteenuse. Infopäevadel juhitakse tähelepanu ka valdkonna kitsaskohtadele, mida meie töötajad on järelevalve käigus tuvastanud,“ sõnas Juhkam.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Olga Gurjanova sõnul võib iluteenindaja puhul kogemuse ja teadmiste puudumine viia suurenenud tüsistuste riskini, ebakvaliteetse tulemuseni või halvimal juhul pöördumatute tervisekahjustusteni. „Nii salongi omanik kui ka töötajad peavad omama piisavalt tervisekaitsealaseid teadmisi, et nad suudaksid pakkuda ohutut teenust nii enda kui ka kliendi tervise seisukohast,“ selgitas ta.

Ilu- ja isikuteenuse infopäeval annavad valdkonda puudutavatel teemadel ülevaate Terviseameti spetsialistid. Täpsemalt räägitakse valdkonda puudutavatest tervisekaitsenõuetest, töökeskkonna hügieenist ja desinfektsioonist, teenuse osutamisel kasutatavatest kemikaalidest, piiripealsetest iluteenustest ja kasutatavatest meditsiiniseadmetest. Esimesed ilu-isikuteenuse infopäevad korraldas Terviseameti lääne regioon 2020. aasta märtsis ja aprillis Pärnus, Haapsalus ning Kuressaares.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Terviseamet