Sotsiaalministeerium

Pressiteade

11.09.2022

Eesti ravikindlustuse põhimõtted toetuvad oma põhiolemuses jätkuvalt 19. sajandi püsiva töölepingulise töösuhte ideoloogiale. Samas soovime tööturul soosida paindlikkust, mis on kohane 21. sajandile. Lahendades tervishoiu rahastamise kestlikkust, peame ka ravikindlustuse saamise alused tooma 21. sajandisse, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson täna Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsi videotervituses.
Eesti ravikindlustuse loomisest sai tänavu 30 aastat. Minister Petersoni sõnul on selle aja jooksul on olnud mitmeid olulisi tähiseid, mis on aidanud ravikindlustust toimivana hoida, nagu iga inimese kohta ühtse pearaha sisse viimine 1994. aastal, piirkondlike haigekassade ja Keskhaigekassa üheks tugevaks Eesti Haigekassaks liitmine ning mittetöötavate pensionäride eest ravikindlustusmaksu maksmine alates 2018. aastast.

„Sellele vaatamata oleme juba mitmeid aastaid teadnud, et ravikindlustuse praegune tulubaas ei kata inimeste vajadusi ja tervishoiu võimalusi, et inimesed saaksid piisavalt abi,“ ütles minister Peep Peterson. „Soovin ministrina viia analüüsid ja arutelud ravikindlustuse rahastusmudelite üle järgmise kuue kuu jooksul sellise küpsuseni, et märtsis valitav Riigikogu ja moodustatav valitsus saavad otsustada valikute vahel. Vajame ka Eesti tervishoiujuhtide aktiivset osalemist aruteludes, et meie plaanid oleksid jätkusuutlikud.“

Ministri sõnul ei ole tervishoiu rahastamise kestlikkus ainus väljakutse ravikindlustuses. „Meie kindlustuspõhimõte toetub oma põhiolemuses jätkuvalt 19. sajandi püsiva töölepingulise töösuhte ideoloogiale. Samas soovime me tööturul soosida avatust ja paindlikkust, mis on kohane 21. sajandile. Lahendades tervishoiu rahastamise kestlikkust, peame ka ravikindlustuse saamise alused tooma 21. sajandisse,“ ütles minister Peterson.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium