Sotsiaalministeerium

Pressiteade

12.05.2022

Õdede õigused tervishoius laienevad ja õdede roll kasvab. Veebruaris sõlmitud konsensuslepe aitab tõsta märgatavalt ka õdede koolitusarve, et tuua tervishoidu uusi õdesid ja parandada seeläbi tervishoiuteenuste kättesaadavust, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik tänase rahvusvahelise õdede päeva puhul.

Minister tunnustas ja tänas kõiki õdesid ja laiemalt tervishoiutöötajaid, kes on panustanud nii viimaste kriiside ajal kui ka enne ja pärast seda meie inimeste elu ja tervise hoidmisse. „Õdede roll Eesti tervishoiusüsteemis on pidevalt kasvanud ja ka praegu on parlamendis seadusemuudatused, mis õdede kaalu ja otsustusõigust veelgi suurendavad,“ ütles minister Tanel Kiik. „Oleme tervishoiu- ja haridusvaldkonna osapoolte vahel sõlminud konsensusleppe, mis aitab viimaks tõsta märgatavalt ka õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide koolitusarve.“

Eestis töötab praegu ligikaudu 8500 õde. „Meie eesmärk on jõuda 2030. aastaks ligi 12 000 õeni. See ei ole pelgalt number, vaid tähendab tervishoiuteenuste kättesaadavuse paranemist, õe kutse väärtustamist ja põhimõttelisi muutusi Eesti tervishoiusüsteemis,“ ütles minister Tanel Kiik.

Minister Kiige sõnul tuleb samal ajal jätkata läbirääkimisi tervishoiutöötajate uue kollektiivlepingu sõlmimiseks. „Pean oluliseks, et tervishoiutöötajate palk kasvaks ka järgmistel aastatel vähemalt samas tempos või kiiremini kui Eesti keskmine palk. Loodan väga, et ametiühingud ja tööandjad jõuavad omavahel õiglaste kokkulepeteni, mida saame hiljem valitsuse ja haigekassa poolt rahaliselt toetada,“ ütles minister Tanel Kiik.

Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030 inimkeskse tervishoiu programm seab eesmärgiks tõsta õdede arv 2030. aastaks 845 õeni 100 000 elaniku kohta, 2020. aastal oli Eestis 100 000 elaniku kohta 638 õde.

18. veebruaril sõlmiti õdede ja tervishoiutöötajate erialaühenduste, tervishoiu kõrgkoolide, praktikabaaside ja ministeeriumite konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide õppekohtade arvu suurendamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium