Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.05.2022

Sotsiaalministeerium ja Tartu Ülikool sõlmisid kokkuleppe 2022. aasta residentuuritellimuse kohta, millega suurendatakse eriarstiks soovijate vastuvõttu varasemalt 169 kohalt 186-le kohale. Üle aastate suurima residentuuritellimusega suurendatakse vastuvõttu peremeditsiini, psühhiaatria ja radioloogia erialadel.

„Tervishoiutöötajad on meie tervishoiu hinnalisim ressurss. Viimaste aastate kriisid on toonud meie peamiste eesliinitöötajate – arstide ja õdede puuduse veelgi teravamalt esile. Oleme residentuuritellimust aasta-aastalt suurendanud, et üha enam arstiteaduskonna lõpetanuid saaks õppida eriarstiks,“ ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp. „Sel aastal lisandub kõige enam kohti peremeditsiinis ja psühhiaatrias. Kindlasti on vaja lähiaastatel vaadata terviklikult üle ka arstiteaduse baasõppe ja teiste tervishoiuspetsialistide vastuvõtu vajadus.“

Residentuuritellimust on aasta-aastalt suurendatud. Kui 2019. aastal oli riiklik tellimus 162 residentuuri õppekohale (tegelik vastuvõtt 143), siis 2020. aastal 165 (tegelik vastusvõtt 156) ning 2021. aastal 169 õppekohale (tegelik vastuvõtt 154). 2022. aastal suurendatakse residentuuritellimust 186 õppekohani. Kõige enam suureneb tellimus peremeditsiinis 40 õppekohani (2021. aastal 35), psühhiaatrias 20 õppekohani, sh 5 kohta laste- ja noortepsühhiaatrias (2021. aastal 11) ning radioloogias 12 õppekohani, sealhulgas 1 nukleaarmeditsiini õppekoht (2021. aastal 9).

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan professor Urmas Lepner tõdes, et igal aastal jääb osa residentuurikohti siiski täitmata. „Ligi 20-25% arstiteaduse eriala lõpetajatest ei astu residentuuri, kuid konkureerima tulevad lisaks käesoleva aasta lõpetajatele veel varasemate aastate lõpetajad. Iga kandidaat saab anda avalduse sisseastumiseks kahele erialale. Nagu eelnevatelgi aastatel, peame suure tõenäosusega augustis korraldama järelkonkursi.“ Lepner selgitas, et suurima vastuvõtuga residentuuri erialad on peremeditsiin, psühhiaatria, anestesioloogia ja intensiivravi, radioloogia, sisehaigused ning erakorraline meditsiin.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium