Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.05.2022

Lähiaja üks peamisi väljakutseid on tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamine. Tervishoiu rahastamine vajab süsteemset muutust, et tagada tervishoiuteenuste kättesaadavus, parandada meie rahva tervist ja inimeste võimalusi teha tervist toetavaid valikuid, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik Riigikogus peetud aastakõnes arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärkide täitmisest.

„Tervisevaldkonna ja kogu riigi ees seisab mitmeid väljakutseid – tervishoiutöötajate ja teiste spetsialistide järelkasvu kindlustamine, tervise ebavõrdsuse vähendamine, kodulähedase ja kättesaadava arstiabi tagamine, vajalike tervishoiu taristuinvesteeringutega jätkamine ja inimeste tervena elatud eluea pikendamine. Üks lähiaja peamisi väljakutseid on tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamine,“ ütles minister Tanel Kiik.

„Viimaste valitsuste otsused maksta ravikindlustusmaksu mittetöötavate pensionäride eest, haigekassale aastateks 2021-2024 eraldatud ligi 540 miljonit eurot lisaraha ning COVID-19 pandeemiaga seotud erakorraliste kulude katmine on seni tervishoiu rahastuskriisi edasi lükanud. Pikemas plaanis vajab tervishoiu rahastamine süsteemset muutust,“ ütles minister Tanel Kiik.

„Tervishoiu rahastamine peamiselt töötavate inimeste sotsiaalmaksust ei ole üha sagedamini kasutatavate paindlike töövormide ja vananeva rahvastiku tingimustes jätkusuutlik. Elanike ootused tervishoiule kasvavad, samas väheneb nende inimeste osakaal, kes ravikindlustusse panustavad,“ rääkis minister. „Praeguse olukorra jätkudes peavad inimesed üha suurema osa maksma omast taskust. Kuna inimeste omaosalus tervishoiuteenuste eest tasumisel on juba praegu Eestis väga kõrge, tuleb rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks ennekõike suurendada avaliku sektori panust.“

Tulevikku vaadates on minister Tanel Kiige hinnangul selge, et koos tervishoiu rahastamise reformiga tuleb laiendada ravikindlustuskaitset kõigile Eesti elanikele. „Eestis on 5-6% ehk ligi sada tuhat inimest püsiva ravikindlustuseta. Ainult üldine ravikindlustus aitab tagada, et meie inimesed saavad vajaminevaid terviseteenuseid sissetulekust sõltumata.“

Minister rõhutas oma kõnes ka Tallinna Haigla rajamise olulisust. „Kriisid näitavad veelgi enam vajadust uue haigla järele, mis arvestab täiel määral tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, võimaldab paremini kasutada meie piiratud meditsiinipersonali ning toob sellega olulise edasimineku kogu Eesti tervishoiule,“ ütles minister Tanel Kiik.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium