Sotsiaalministeerium

Pressiteade

05.04.2022

Täna, 5. aprillil riigikogus peetud kõnes esitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo pikaajalise visiooni sotsiaalkaitsevaldkonna arenguks aastani 2035, milles tõi välja, et ministeerium on seadnud eesmärgiks tegeleda süvitsi vaimse tervise, sotsiaalkaitse rahastamise parandamise ning tervise- ja sotsiaalteenuste kokku toomisega.

Kõnes tõi sotsiaalkaitseminister välja, et Eesti seisab silmitsi ühiskonna vananemisega seotud muutustega, samuti on viimaste aastate kriisides muutunud oluliseks inimeste vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamine ning vaesuse vähendamine. „Pean oluliseks, et toetuste, hüvitiste ja pensionite suurus käiks kaasas elukalliduse tõusuga, samuti tuleb leida võimalusi vaesuspiiril elavate inimeste toimetuleku parandamiseks,“ rääkis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kõnekas on ka fakt, et Eestis on oodatava eluea kasv Euroopa Liidu kiireim, kuid tervena elatud eluiga pole viimasel kümnel aastal pikenenud, praegu on selleks 55,9 aastat, mis tähendab, et peame oma tähelepanu suunama just vanemaealiste paremale hakkamasaamisele,“ lisas minister.

Riisalo märkis kõnes, et vajame kiiremas korras ka pikaajalise hoolduse reformi. „Pikaajalise hoolduse puhul on probleemiks inimeste märkimisväärselt suur omaosalusmäär, mis on viimastel aastatel tõusnud. Oleme võtnud eesmärgiks minna aastaks 2024 üle üldhooldusteenuse komponendipõhisele rahastusmudelile ning lisaks sellele pöörame varasemast rohkem tähelepanu ennetusele ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtule.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium