Eesti Haigekassa

Pressiteade

11.03.2022

Mullu tasus haigekassa inimeste hambaravi ja -hüvitiste eest ligi 62 miljonit eurot, mis on 13% enam kui aasta varem. Võrreldes varasema aastaga, kasvasid 2021. aastal peaaegu kõik kulud ja ka ravijuhud. 2022. aasta eelarves on haigekassa suunanud hambaravisse juba 67,8 miljonit eurot.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul kasvas eelmisel aastal hambaravi teenuseid kasutanud inimeste arv ning suurenesid kulud. „Kasvu põhjuseks oli see, et 2020. aastal piiratud plaanilise ravi tõttu lükkasid inimesed hambaarsti külastuse uude aastate. Samuti mõjutas teenuse kasvu lepingupartnerite lisandumine,“ selgitas Friedemann.

Täiskasvanute hambaravihüvitiste eest tasus haigekassa üle 16 miljoni euro ja hüvitisi kasutas ligi 319 000 täiskasvanut. Kõik ravikindlustatud täiskasvanud saavad aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kus patsiendil endal tuleb tasuda 50% arvest. 40-eurost hambaravihüvitist kasutas mullu 189 000 täiskasvanut ligi seitsme miljoni euro eest. 2021. aastal kasutas hüvitist 20 000 inimest rohkem kui aasta varem.

Kõrgendatud hüvitist, 85 eurot aastas (omaosalus 15%) saavad rasedad, alla 1-aastase lapse emad, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed, samuti ka suurenenud hambaravivajadusega inimesed. Hüvitist kasutas mullu ligi 130 000 inimest 9,5 miljoni euro eest.

Sellest aastast aga laienes kõrgema piirmääraga hüvitist saavate inimeste sihtrühm. „85-eurost hüvitist saavad nüüd kasutada ka töötukassas registreeritud töötud ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetust saavad inimesed. Sellega soovime parandada hambaraviteenuse kättesaadavust vähemkindlustatud täiskasvanud elanikkonnale. Väiksema sissetulekuga leibkonnad ja töötud on need elanike rühmad, kes suurte kulude tõttu ei saa endale hambaravi lubada,“ rääkis Friedemann. Proteesihüvitisele kulus haigekassal 7,2 miljonit eurot.

Sügava füüsilise ja vaimse puudega inimeste hambaravi eest tasuti 230 000 eurot. Hambaraviteenus on mõeldud puuduva suuhügieeniga inimesele, kellele raviarst on määranud eluaegse hambaravi diagnoosi. Mullu kasutas seda võimalust 623 inimest, aasta varem aga 427 inimest.

2021. aastal aga vähenes täiskasvanute vältimatut hambaravi kasutanud inimeste arv 20% ja teenuse rahastamine 207 000 euro võrra. Aasta varem tõusis vältimatu hambaravi kasutus hüppeliselt COVID-19 haigusest tingitult, kui plaaniline ravi oli piiratud ja laienes vältimatu hambaravi teenuste loetelu.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa