Sotsiaalministeerium

Pressiteade

15.02.2022

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna Prantsusmaal Bordeaux’s toimuval mitteametlikul töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel. Olulisematest teemadest on plaanis arutada digi- ja rohepöördega seotud sotsiaalseid mõjusid. Samuti on kavas arutada, kuidas kindlustada kõigile võrdväärsed võimalused ja uued oskused muutuvas ühiskonnas konkurentsivõime säilitamiseks.

„Suur ja tähtis samm on vähendada pikaajalise hooldamise koormust. Selleks tuleb tagada kättesaadavad lastehoiu ja alushariduse võimalused, aga ka taskukohane ja kvaliteetne hooldusteenus, et inimesed saaksid osaleda tööelus uute kaasaegsete oskustega,“ sõnas minister Signe Riisalo.

Minister Riisalo rõhutas, et uusi oskusi eeldaval digi- ja rohepöördel ei tohi unustada kaasnevat sotsiaalmajanduslikku mõju. „Seda eriti Ida-Virumaal, kus toimuvad muutused seoses põlevkivi kaevandamisega. Seetõttu oleme aidanud Ida-Virumaa kohalikel omavalitsustel luua oma inimestele uusi teenuseid ning loonud töökohtade loomise toetuse Ida-Virumaa ettevõtetele.“

Ministrite kohtumisel on plaanis arutada, kuidas lihtsustada töötajate kohanemist digi- ja rohepöördega ning milliseid teenuseid selleks vajatakse. Samuti arutatakse, kuidas prognoosida tuleviku oskusi ja töökäte vajadust ning koolitada töötajaid, kasutades selleks ka Euroopa Liidu fondide tuge.

Visiidil kohtub minister Signe Riisalo ka Euroopa Liidu suurima kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku Sotsiaalplatvormi presidendi Piotr Sadowski’ga, kellega on plaanis arutada sotsiaalõiguste samba tegevuskava elluviimist. See on muutunud eriti oluliseks seoses koroonaviiruse pandeemiast väljumisega ning puudutab võrdseid võimalusi tööturule pääsemisel, õiglaseid töötingimusi ning sotsiaalse kaasatuse saavutamist.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo naaseb Eestisse neljapäeval.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium