Sotsiaalministeerium

Pressiteade

15.02.2022

Eesti inimesed tasuvad arstiabi ja ravimite eest omast taskust aasta-aastalt üha rohkem. Seejuures kulub pensioniealistel tervishoiuteenustele aastas keskmiselt ca 850 eurot ehk ligi kahe kuu pensioniraha, selgub sotsiaalministeeriumis valminud tervishoiu omaosaluskoormuse analüüsist aastate 2016-2019 kohta.

„Vajalik arstiabi ja ravimid peavad olema inimestele kättesaadavad sissetulekutest sõltumata. Liialt kõrge omaosalus seab inimesed ebaõiglase valiku ette, kus nad peavad otsustama, kas osta välja vajalikke ravimeid või eelistada toitu ja sooja tuba,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Kuigi nii hambaravihüvitis kui ka täiendav ravimihüvitis on aidanud omaosalust mõnevõrra vähendada, on see paljude elanike, eeskätt pensioniealiste ja väikese sissetulekuga leibkondade jaoks, endiselt liiga kõrge. Peame omaosalust enim abi vajavate inimeste jaoks märgatavalt vähendama.“

Analüüsis pakutakse võimaliku lahendusena omaosaluskoormusele inimese või leibkonna kohta aastase maksimaalse lävendi seadmist, mille täitumisel kataks riik kulud inimese eest. Nelja stsenaariumi põhjal analüüsitakse, kui paljusid inimesi või leibkondi erinevad omaosaluskoormuse lävendid mõjutavad, kui palju need inimeste kulusid vähendavad ja millist mõju need avaldaksid haigekassa eelarvele. Kõige suurema mõjuga neist on ühe kuu pensionimäära seadmine ühe pensioniealise inimese kohta, kuna pensionäride keskmised kulud on kõige suuremad. Haigekassale tähendaks see aastas 12,8 miljonit eurot lisakulu.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul tuleb rahvastikuprognoose vaadates arvestada, et inimeste vajadus nii hooldus- kui ka tervishoiuteenuste järele kasvab veelgi. „Pensionäride ja erivajadusega inimeste kulutused on juba praegu liiga suured. Eesti riigil tuleb hakata tegema olulisi otsuseid, sest aina kasvavat koormust abi eest maksmisel ei ole enam võimalik jätta inimese enda ning tema lähedaste kanda. Viin sel kevadel valitsusse ettepaneku, kuidas riik tuleks hooldekodu kohatasu maksmisel appi ning inimese kanda jääks majutus ja toitlustus. Selline lahendus vajab aastas 50 miljonit eurot lisaraha, kuid annab peredele kindlustunde, et nad ei satu hätta, ei pea hooldamise tõttu loobuma tööl käimisest või laste huviringidest,“ selgitas minister Riisalo.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium