Sotsiaalministeerium

Pressiteade

25.11.2021

Täna on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev, millega juhitakse tähelepanu vägivalla kahjudele naiste ja tüdrukute seas ning selle vähendamisele ja ennetamisele.

Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti 2020. aastal 3987 perevägivalla juhtumit, millest 88% toimepanijatest on mehed, ohvritest 81% on naised. 15% kõikidest kuritegudest Eestis on perevägivalla kuriteod, 567 seksuaalkuriteod 88 täisealise ja 479 lapskannatanuga.

Ligi kolmandikul juhtudel on perevägivallakuriteo pealtnägijaks või ka vahetuks ohvriks laps, mis tähendab, et üle tuhande lapse igal aastal saab otsese vägivallakogemuse oma kodus. Lapse heaolu ja arengut kahjustab nii otsene vägivald kui kasvamine vägivaldsete suhete keskel.

„Riik panustab erinevate asutuste koostöös igapäevaselt sellesse, et abivajajad teaksid, kuhu pöörduda ja saaksid kiiremas korras abi. See süsteem peab veelgi tõhusamaks muutuma,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Et senisest rohkem kuriteo ja vägivalla ohvreid saaksid vajalikku abi, oleme kavandamas uut ohvriabi seadust, millest eriti suure mõjuga saab olema psühholoogilise abi andmise reeglite muutmine.“

Praegu hüvitatakse psühholoogilise abi kulu süüteomenetluse olemasolul, kuid paljud perevägivalla ja seksuaalvägivalla juhtumid paraku ei jõua ametlikku uurimisfaasi. „Just naised kogevad neid vägivallavorme kõige rohkem ning võimalus saada tulevikus abi, sõltumata süüteomenetluse olemasolust, aitab eluga edasi minna ja terveneda paljudel vägivalda kogenutel,“ rääkis minister Riisalo.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium