Eesti Haigekassa

Pressiteade

24.11.2021

Riigikontroll avaldas täna hambaravihüvitise teemalise auditi, mille järeldustega on haigekassa suuremas osas nõus ning viitab, et mitmed esitatud ettepanekud on juba töös.

Riigikontroll toob oma auditis välja, et hambaravihüvitis on sagedamini pannud hambaarsti juures käima pigem kõrgema sissetulekuga inimesed, kuid haigekassa kinnitab, et hambaravihüvitis on kättesaadav kõikidele inimestele haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures.

Mitmetele ühiskonnagruppidele nagu lapsed, eakad ja puuetega inimesed on ravi toetatud tervetest täiskasvanutest kõrgemas määras ja puuduliku süühügieeniga inimestele on hambaravi tasuta. Uuest aastast on hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele, kellel on haiguses tõttu suurenenud hambaravi vajadus, ravi tasuta ning lastele on samuti hambaravi jätkuvalt haigekassa toel.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul on haigekassa nõus, et hambaravi peaks olema riigi poolt veelgi rohkem toetatud, kuid hambaravihüvitis on selleks vaid üks võimalus. “Oleme Riigikontrollile andnud tagasiside, et hambaravis pakutavaid hüvitisi peaks auditeerima tervikuna, sest hambaravihüvitis on vaid üks riigi poolt rahastatav hambaravi toetus,“ lisas Friedemann.

Riigikontroll tõi ka välja, et hüvitis toetab esmavajalikku hambaravi, kuid ennetuse osakaalu pidas audit väheseks. Friedemann selgitas, et hambaarsti vastuvõtu hulka kuulub siiski ka inimeste suutervisealane nõustamine. „Kuid oleme siingi koostöös Sotsiaalministeeriumiga lähiaastatel välja töötamas lahendust, mis aitaks paremini üles leida need inimesed, kelle ravivajadus on hambaravis suurem.“

Auditis viidati, et haigekassa tegevus on soodustanud hambaraviasutuste ja haigekassa vahelist lepingute sõlmimist, kuid väiksemates piirkondades ei ole hambaravihüvitis piisavalt kättesaadav. Friedemanni sõnul on näiteks eelmisel ja sel aastal liitunud haigekassa lepinguga, mis on hüvitise pakkumise aluseks, 33 tegevuskohas asuvat teenuseosutajat.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Eesti Haigekassa