Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.10.2021

Täna tähistatakse ülemaailmset vaimse tervise päeva, mille fookusesse on Eestis sel korral tõstetud üksildusega hakkama saamine.

„On oluline teha kõik selleks, et vaimse tervise tugi oleks vajadusel inimesele võimalikult lähedal ja kättesaadav. Nii on näiteks ka järgmise aasta riigieelarvesse arvestatud täiendavalt kolm miljonit eurot vaimse tervise tegevuste toetuseks, mis võimaldab rohkem panustada ennetustegevusse, et inimesed julgeksid abi otsida ja probleeme nende algstaadiumis teadvustada, kui abistajate ring saab olla oluliselt laiem,“ märkis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kuna üksilduse tekkel ei ole ühest põhjust, võib selle meeleseisundi ennetamine väga erinev olla. See teeb ka märkamise raskeks, sest üksildus võib olla varjatud. Üksildus võib avaldada negatiivset mõju vaimsele tervisele, eriti kui need tunded on kestnud pikka aega. Mõned uuringud näitavad, et üksildust seostatakse teatud vaimse tervise probleemide tekke suurenenud riskiga, nt depressiooni, ärevuse, madala enesehinnangu, unehäirete ja suurenenud stressiga.

„Oluline on teadvustada, et üksildased inimesed sageli soovivad teiste inimestega suhelda, kuid nende meeleseisund teeb sidemete loomise keerulisemaks. Selleks kutsun meid kõiki märkama ja võtma aega suhtlemiseks tuttavate ja lähedastega, kes võivad end üksildasena tunda. Olgu selleks siis üksi elav, hooldekodus või haiglas viibiv lähedane, ammune sõber, kellega pole pikalt suhelnud või ka naaber, kellega pole seni olnud mahti vestelda. Sellega teeme esimese sammu enda ja teiste võimaliku üksilduse leevendamiseks, enne kui see hakkab mõjutama meie vaimset tervist ning selle kaudu ka füüsilist heaolu,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Ka COVID-teemalised küsitlusuuringud näitavad pidevalt, et 70% Eesti elanikest on kogenud stressi viimase 30 päeva jooksul, sealjuures suurel või väga suurel määral 23%. Rohkem stressi kogevad jätkuvalt noored, sealjuures 15-34-aastastest on suurel määral stressi kogenud ligi kolmandik. Võimalustena vaimse tervise hoidmiseks nähakse kõige sagedamini värskes õhus liikumist, suhtlust lähedaste ja sõpradega ning piisavat und.

Pandeemia on avaldanud inimeste vaimsele tervisele mõju, mis on tingitud viiruse tõkestamisest tulenevatest suhtluspiirangutest. Lähedaste kontaktide puudumine võib olla suureks riskiks nii vaimsele kui füüsilisele tervisele ning sellest võib kergesti depressioon või ärevus välja kujuneda, mistõttu on oluline tähelepanu pöörata sotsiaalsetele kontaktidele ning võtta ühendust inimestega, kes võivad end üksikuna tunda.

Iga aasta 10. oktoobril tähistatava vaimse tervise päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust vaimse tervise teemadel ning vähendada psüühikahäiretega seotud stigmat. 2021. aastal keskendub vaimse tervise päev Eestis üksildusega hakkama saamisele.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium