Sotsiaalministeerium

Pressiteade

10.10.2021

Täna, 10. oktoobril on rahvusvaheline palliatiivse ravi ja hospiitsi päev. Sotsiaalministeeriumi vanemkaplani Katri Aaslav-Tepandi sõnul on inimese terviklik toetamine, tema väärikuse ja hingeliste vajaduste arvestamine haigestumisel ja elu lõpus nii tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnale kui kogu ühiskonnale suur väljakutse ja ülesanne.

“Palliatiivse ravi ja hospiitsravi tähendust ja võimalusi teatakse Eesti ühiskonnas ja ravisüsteemis siiski veel vähe. Enamjaolt ei teata, milleks see on ja kellele suunatud,“ kirjeldab hetkeolukorda vanemkaplan Katri Aaslav-Tepandi. „Palliatiivses ravis pööratakse tähelepanu haigestunud inimese ja tema lähedaste vajadustele terviklikult. See hõlmab nii meditsiinilisi, psühhosotsiaalseid kui vaimse tervise teenuseid. Hospiitsravi kui üks osa palliatiivsest ravist, on surija ravi. Tavamõistes on ravi ikka see, kui inimene ravitakse terveks. Aga on olemas ka surija ravi, mis tagab valuvaba, hingeliselt ja vaimselt toetatud, väärika ja rahuliku elust lahkumise ning pakub hingelist tuge ka lähedastele.“

Eesti esimene hospiitsosakond loodi 2002. aastal EELK Tallinna Diakooniahaiglas. Alates 2020. aastast on hospiitsravi Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ja tänaseks on avatud hospiitsi voodikohti Tartu Ülikooli Kliinikumis ning Ida-Tallinna Keskhaiglas.

Eestis valmis 2021. aastal kaks riiklikku palliatiivset ravi puudutavat dokumenti: palliatiivse ravi ravijuhendi I ja II osa ning riiklik vähitõrjeplaan aastani 2030. Sotsiaalministeeriumi ja palliatiivse ravi erialaseltsi „Pallium“ koostöös alustas septembris palliatiivse ravi üleriikliku arenduskava töörühm, kelle töö tulemusena valmib kava Eestis palliatiivse ravi teenuste korraldamiseks ja nende kättesaadavuse tagamiseks.

„Palliatiivse ravi võrgustik peab ühendama erinevaid ravi- ja sotsiaalteenuseid ning tagama palliatiivse ravi spetsialistide teenuste kättesaadavuse nii haiglas, perearstikeskuses, õendusabis, hospiitsis, kodus kui ka hooldekodus,“ ütles Katri Aaslav-Tepandi.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium