Sotsiaalministeerium

Pressiteade

06.10.2021

Täna, 6. oktoobril avatakse Kohtla-Järvel Ahtme linnaosas Ida-Virumaa Keskhaigla uus ravikorpus. Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul aitavad investeeringud Ida-Virumaa tervishoiutaristusse parandada kvaliteetse ravi kättesaadavust piirkonnas ning vähendada tervise ebavõrdsust.

„Eesti inimeste tervena elatud eluaastate pikendamiseks ja tervise ebavõrdsuse vähendamiseks on oluline, et kaasaegne ja kvaliteetne arstiabi oleks kättesaadav kõigis Eesti piirkondades. Selleks investeerime nii tervishoiutöötajatesse kui taristusse. Eritähelepanu ja tuge on viimastel aastatel suunatud Ida-Virumaale, et viia lõpuni kauaoodatud Kirde-Eesti piirkonna keskhaigla väljaehitamine,“ ütles minister Tanel Kiik. „Uue Ahtme aktiivravikorpuse ruumid vastavad kaasaegsetele ruuminõuetele ja on ligipääsetavad inimeste erivajadustest sõltumata. Nii saame pakkuda kohalikele inimestele kodulähedasemat arstiabi ja mitmekülgsemaid tervishoiuteenuseid, aidates seeläbi vähendada tervise ebavõrdsust ja sotsiaalset tõrjutust.“

Ida-Viru Keskhaigla kaasajastamist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 17,25 miljoni euroga, millele lisandub toetuse saaja omafinantseering. Projekt teostatakse kahes osas, kokku kaasajastatakse 11 raviüksust. Haiglavõrgu arengukavas seati juba 2003. aastal prioriteediks Kirde-Eestis keskhaigla väljaehitamine, sest keerulise sotsiaalmajandusliku olukorra ning põlevkivitööstuse negatiivse mõju tõttu elukeskkonnale, on piirkond ka tervisenäitajate poolest ülejäänud Eestiga võrreldes kehvemas positsioonis.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium