Sotsiaalministeerium

Pressiteade

01.08.2021

29. juulil kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas muuhulgas soovitusi COVID-19 läbipõdenud inimeste vaktsineerimiseks. Ekspertide hinnangul puudub meditsiiniline vajadus COVID-19 läbipõdenute vaktsineerimiseks kahe doosiga, kuid möödapääsmatu vajaduse korral võib vaktsineerija teha läbipõdenud inimesele teise vaktsiinidoosi reisimise lihtsustamiseks.

„Komisjoni liikmed on endiselt seisukohal, et COVID-19 läbipõdenuid tuleks vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist. Läbipõdenute vaktsineerimiseks kahe doosiga puudub ekspertide hinnangul meditsiiniline näidustus,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik, immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Kärt Sõber. „Kuna reisimisel mõned riigid nõuavad, et ka COVID-19 läbipõdenutel oleks kahedoosilise vaktsiini puhul tehtud kaks vaktsiinidoosi, siis nõustusid eksperdid, et mittemeditsiinilisel eesmärgil võib möödapääsmatu vajaduse korral seda teha. Läbipõdenutele teise doosi võimaldamisega seotud tehnilised detailid täpsustatakse järgmise nädala jooksul.“

Teine doos tuleks ekspertide hinnangul teha sel juhul mRNA (kas Pfizer/BioNTech või Moderna) vaktsiiniga. COVID-19 haiguse läbipõdenud inimesele võib teise doosi teha vajadusel ka hiljem pärast kahe doosi vahelise intervalli möödumist.

Samuti soovitavad eksperdid tunnustada vaktsineerimisel läbipõdemise kinnitusena ka laboris tehtud IgG või Total Ab-tüüpi antikeha testi positiivset tulemust. Ka sellisel juhul soovitab ekspertkomisjon vaktsineerida inimest ühe doosiga kuuendal kuul positiivsest antikeha testist sõltumata sellest, millal COVID-19 haigus on läbipõetud või antikehad tekkinud.

Arutelul oli ka võimalik revaktsineerimise ehk nn kolmanda kaitsesüsti vajadus. Komisjoni liikmed leidsid, et praegu ei ole piisavalt teaduspõhiseid andmeid COVID-19 vastase revaktsineerimine vajaduse, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Samas ei ole välistatud, et see võib osutada vajalikuks kas teatud sihtrühmadele (nt immuunpuudulikkusega inimesed) või siis kogu elanikkonnale. Uute andmete lisandumisel hinnatakse revaktsineerimise vajadust ning vajaduse ilmnemisel teavitatakse sellest sihtrühmi ja korraldatakse vaktsineerimine.

Lisaks oli komisjonis arutelul Pfizer/BioNTech vaktsiini kahe doosi vahelise intervalli võimalik lühendamine ja noorte vaktsineerimine. Ekspertide hinnangul tuleb Pfizer/BioNTech kahe vaktsiinidoosi intervallina säilitada praegune kuus nädalat, kuna pikema intervalli korral tagab vaktsineerimine parema kaitse. Eksperdid soovitavad noorte, eriti COVID-19 riskirühma kuuluvate noorte COVID-19 vastast vaktsineerimist. Samas rõhutavad eksperdid, et koolide avatuna hoidmiseks on väga oluline täiskasvanud koolipere, sh õpetajate ja laiemalt kogu täiskasvanud elanikkonna, eriti vanemaealiste võimalikult kõrge vaktsineerimisega hõlmatus.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, vähendada koroonaviiruse levikut Eestis ning hoida sellega COVID-19 haiguse kolmas laine võimalikult madalal, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning hoida Eesti ühiskond võimalikult avatud.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium