Sotsiaalministeerium

Pressiteade

24.05.2021

Täna algas 74. Maailma Terviseassamblee, mis keskendub ülemaailmse COVID-19 pandeemia ületamisele ning uuteks tervisekriisideks valmisoleku tõstmisele. 74. Maailma Terviseassamblee asepresidendiks valitud tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul tuleb COVID-19 pandeemia peatamiseks tagada kõigi riikide elanikele juurdepääs kvaliteetsetele ja ohututele vaktsiinidele.

„Koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamisel on suurimateks väljakutseteks tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamine ning inimeste piiratud ligipääs COVID-19 vastastele vaktsiinidele. Me keegi ei ole selle raske haiguse eest kaitstud enne, kui kogu maailmas on saavutatud piisav vaktsineerituse tase. COVID-19 vaktsiinide ülemaailmse kättesaadavuse parandamisel on oluline roll vaktsiinide jagamise algatusel COVAX, kuhu panustab ka Eesti riik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil on 75% kõigist maailmas toodetud vaktsiinidoosidest manustatud kümnes riigis, seejuures on madalama sissetulekutasemega riikides kasutatud vähem kui pool protsenti kõigist toodetud vaktsiinidoosidest.

Maailma Terviseorganisatsiooni COVAX algatuse eesmärk on tarnida riikidele 2021. aastal üle 2 miljardi vaktsiinidoosi ning tagada nende õiglane jaotus kõikide osalevate riikide vahel. Arvestades vaktsiinide piiratud tootmisvõimekust on globaalselt lepitud õiglase jaotuse põhimõttena kokku eesmärk vaktsineerida kõikides maailma riikides esimeses etapis 20 protsenti elanikkonnast, sh eeskätt riskirühma kuuluvad inimesed ja tervishoiutöötajad.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium