Sotsiaalministeerium

Pressiteade

02.04.2021

Eesti inimeste valmidus end COVID-19 vastu vaktsineerida on järjest kasvanud. Märtsi lõpu seisuga on COVID-19 vastu valmis end vaktsineerima juba 75% elanikest, selgub Riigikantselei tellimusel märtsi lõpus Turu-uuringute AS-i tehtud Eesti elanike küsitlusest.

Värskelt valminud uuringu järgi on valmis end vaktsineerima 75% Eesti elanikest. Nende hulka liigituvad ka inimesed, kes on juba vaktsineeritud. See näitaja on alates jaanuari algusest pidevalt kasvanud. Kahe nädala eest oli valmis vaktsineerima 71% inimestest ning kuu aja eest 69%. Kasv on seotud nii vaktsineeritute hulga kasvuga, vaktsineerimises kahtlejate hulga vähenemise kui ka COVID-19 vaktsineerimisse negatiivselt suhtuvate inimeste osakaalu vähenemisega.

Jaanuari alguses väljendas 16% elanikest seisukohta, et nad ilmselt ei plaani end vaktsineerida COVID-19 vastu. Märtsi lõpuks on nende hulk vähenenud 10 protsendile. Kindlalt oli enda vaktsineerimise vastu jaanuari alguses 15% elanikest, märtsi keskpaigaks langes see näitaja 12% juurde ning püsis sel tasemel ka kuu lõpus. Jätkuvalt on mõnevõrra madalam muudest rahvustest inimeste valmisolek vaktsineerida – märtsi lõpus oli neist valmis vaktsineerima 63%.

Uuring peegeldab ka vaktsineeritusega hõlmatuse kiiret kasvu – pooleteise kuu eest märkis ennast vaktsineerituks 3% küsitlusele vastanutest. Märtsi lõpuks oli nende inimeste osakaal suurenenud ca 20 protsendini. Eestis on praeguseks vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud enam kui 211 000 inimest, mis moodustab ligi 19% täiskasvanud Eesti elanikest.

Turu-uuringute AS uuringujuhi Vaike Vainu sõnul võib selle tendentsi taga näha mitut põhjust. „Nakatumiste ja haiglakoormuse järsk kasv on toonud inimestele selgemalt nähtavale haiguse enda potentsiaalselt pikaajalised negatiivsed mõjud, rääkimata haiguse tõttu surnute hulga suurenemisest. Oma osa on kindlasti ka vaktsiinide ning vaktsiine puudutava informatsiooni paremal kättesaadavusel, sealhulgas käimasoleval vaktsineerimiskampaanial,” ütles Vaike Vainu. „Juurdumas on arusaam, et vaktsineerimine on tõhusaim strateegia tavapärase elu juurde tagasi pöördumiseks.“

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium