Sotsiaalministeerium

Pressiteade

31.03.2021

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtus eile kuue noorteorganisatsiooni esindajaga ning arutas muuhulgas noorte seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmisega seonduvat. Noored tegid ettepaneku tõsta piir 16. eluaastani.

Minister Riisalo kutsus kokku noorteorganisatsioonid, et kuulata laste ja noorte muresid ning ettepanekuid vaimse tervise küsimustes, samuti arutati, milline võiks olla seksuaalse enesemääramise vanusepiir.

„Pooldan seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmist ning seda toetavad ka spetsialistide seisukohad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Eapiiri tõstmine on kooskõlas laste õiguste ja arenevate võimetega, kaitstes nende õigust turvalisele arengule.“

Ministri sõnul arvestatakse vanusepiiri määramisel tõenduspõhiseid argumente ja tehakse erandid väikese vanusevahega noorte omavaheliste seksuaalsuhete lubamiseks.

Noorte ettepanekul tuleks tõsta seksuaalse enesemääramise vanusepiir 16. eluaastani ning määratleda noorte omavahelise seksuaalse läbikäimise lubatav vanusevahe. Samuti soovitavad nad tõsta abiellumise vanuselist alampiiri 15. eluaastalt 16ni. Lisaks rõhutasid noored, et vanusepiiri tõstmise kõrval on sama oluline ennetustöö ja laste teadlikkuse tõstmine. Eesmärk peaks noorte sõnul olema ka see, et teismelistel tekiks arusaam, et kui tunduvalt vanem inimene nende vastu huvi tunneb, oskaksid nad olla piisavalt kriitilised ja ettevaatlikud.

Toodi ka välja, et just need noored, kes on vaimselt haavatavad, otsivad rohkem täiskasvanu lähedust ja võivad sattuda väärkohtlemise ohvriks.

Kohtumisel osalesid Eesti Õpilasesinduste Liidu, LGBT noorte, Lastekaitse Liidu noortekogu, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise, Eesti Noorteühenduste Liidu, MTÜ Suunatuli, haridus- ja teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium