Eesti Haigekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus

Pressiteade

30.03.2021

Patsiendiportaalis digilugu.ee kuvatakse infot riskirühma kuulumise kohta ligi 370 000 inimesele. Riskirühma info kuvatakse nii juba vaktsineeritud kui ka COVID 19 vaktsineerimise aega broneerida soovivatele inimestele.

„Uus lahendus võimaldab inimesel näha, kas ta on arvatud COVID-19 riskirühma,“ selgitas lahenduse loonud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktor Katrin Reinhold. Ta lisas, et riskirühma info kuvamise võimalus ei tähenda veel, et inimestel avaneb kohe võimalus ka vaktsineerimise aeg broneerida „Vaktsineerimise aja leiab digiregistratuurist siis, kui raviasutus on COVID-19 vaktsineerimise ajad ise digiregistratuuris avanud,“ selgitas Reinhold, et lahendus on loodud inimeste informeerimiseks. „Kuna riskirühma info kuvamise vastu oli eile erakordselt suur huvi, siis piirasime koormuse hajutamiseks korraga teenusele pääsevate inimeste arvu. Tänase seisuga on lahendus töökorras, ent kui patsiendiportaali sisse logimisel peaks tekkima tõrkeid, siis palume mõne aja pärast uuesti proovida.

Perearstid jätkavad endiselt oma nimistu riskipatsientide vaktsineerimisele kutsumist helistamise või SMS-teavituse kaudu. Praegu on üleriigilises digiregistratuuris avatud vaktsineerimise aja broneerimise võimalus 1960. aastal või varem sündinud riskirühma kuuluvatele inimestele. Digiregistratuuris saab aja broneerida neisse perearstikeskustesse ja haiglatesse, kes on üleriigilise digiregistratuuriga liidestunud ja vabad vaktsineerimise ajad avanud. Tervishoiuasutused lisavad aegu digiregistratuuri siis, kui neil on piisavalt vaktsiini, et avada lisavõimalusi vaktsineerimise aja broneerimiseks. Vabade vaktsineerimisaegade avanemisest annavad teada raviasutused ise, suuremate vaktsiinikoguste korral tehakse ka üleriigilisi teavitusi.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul on esmatähtis kaitsta vaktsineerimisega COVID-19 raske haigestumise suhtes kõige haavatavamaid ehk kõrge ea ja tervise tõttu riskirühmas olevaid inimesi. Parv rõhutas, et digiregistratuur on üks lisavõimalus vaktsineerimisaja broneerimiseks. „COVID-19 riskirühma kuulub Eestis ligi 370 000 inimest, kes on arvatud COVID-19 raske haigestumise suhtes kõrgemas riskis olevaks viimase viie aasta jooksul põhidiagnoosina märgitud diagnooside ja väljastatud ravimiretseptide alusel. Praeguseks on neist vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud enam kui 100 000 inimest,“ ütles *Maivi Parv. „Patsiendiportaali lisatud teavitus aitab inimesel selgust saada, kas ta on arvatud COVID-19 riskirühma. Need riskirühma kuuluvad inimesed, kes pole veel vaktsineerimisele kutsutud, teavad siis ka lähitulevikus kutset oodata. Inimestel, kes riskirühma ei kuulu, avaneb võimalus vaktsineerimise aja broneerimiseks alates maist.“

Kuni maini jätkatakse nädalavahetuseti vaktsineerimise eriprojektidega, et aidata järele kõrgema nakatumismääraga või madalama vaktsineerimisega hõlmatusega piirkondi ja valmistuda suuremamahuliseks vaktsineerimiseks alates maist. Selliste projektide puhul pakub täiendavat võimalust aegade broneerimiseks ka üleriigiline digiregistratuur.

„Perearstide eesmärk on vaktsineerida esmajärjekorras riskirühmad ning neid on siiani kutsutud perearstikeskustesse peamiselt telefoni teel,” ütles perearstide seltsi juhatuse liige *Reet Laidoja* „Kui vaktsiinide kogused suurenevad, siis on digiregistratuur heaks lisavõimaluseks patsientidele, et end vaktsineerimisele registreerida. Täna ei pruugi riskirühma patsient digiregistratuuris veel vabu aegu näha, kui tema perearstil ei ole piisavalt vaktsiini või ei ole perearstikeskus veel digiregistratuuriga liidestunud.“

Küsimuste korral aitavad riigiinfo telefon 1247, perearsti nõuandeliin 1220 ja haigekassa kasutajatugi tel: 669 6630. Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis: vaktsineeri.ee, korduma kippuvad küsimused: https://kkk.kriis.ee/et https://kkk.kriis.ee/et

Kuidas broneerida digitaalselt aeg COVID-19 vaktsineerimisele?*

·Logi sisse üleriigilisse digiregistratuuri www.digiregistratuur.ee  või www.digilugu.ee . Tuvasta end kas Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

·Kui oled hetkel vaktsineeritavate inimeste sihtrühmas, siis näed pärast sisselogimist avalehel sellekohast teavitust.

·Liigud automaatselt edasi vabade aegade otsingu vaatesse, kui tervishoiuteenuse osutaja on oma ajad avalikuks teinud.

·Seejärel saad endale sobiva aja valida ja broneerida.

·Mine kindlasti vaktsineerimisele õigeks ajaks kohale või teavita vaktsineerivat asutust esimesel võimalusel, kui mingil põhjusel ei õnnestu vaktsineerimisele kokku lepitud ajal kohale minna.