Sotsiaalministeerium

Pressiteade

30.03.2021

Müksamisprogrammi raames kuulutatakse välja vähemalt neli projektikonkurssi, millest esimesega soovitakse ehitajaid panna kasutama korrektselt isikukaitsevahendeid. Peagi lisanduvad projektid, mis müksavad väikelaste isasid, vanaduspensionile minejaid ja töötuskindlustushüvitiste saajaid.

„Müksamine (ingl. k. nudging) kogub avalikus sektori teenuste parandamisel populaarsust mitmel pool maailmas. See kujundab inimese otsustuskeskkonda nii, et ta langetab otsuseid tema pikaajalistest huvidest lähtuvalt, hoolimata tema kognitiivsetest eelarvamustest. Müksamine on kiirtee klientide käitumise kujundamiseks riigi hinnangul inimesele ja ühiskonnale kasulikus suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna teadusnõunik Marion Pajumets.

Ministeeriumiga seotud ametiasutustes läbiviidavate projektide käigus uuritakse sihtrühmade käitumist, töötatakse välja võimalikud müksud selle suunamiseks, testitakse neid mükse ja hinnatakse nende mõju.

Esimesena kuulutatakse välja konkurss projektipartneri leidmiseks, kes aitaks tööinspektsioonil töötada välja ja testida meetodeid, mis paneks võimalikult paljud ehitussektori töötajad kasutama korrektselt asjakohaseid isikukaitsevahendeid. „Isikukaitsevahendite kasutamist on võimalik innustada nii piitsa kui präänikuga. Mõnel puhul võib tõesti üksnes trahvihirm äratada soovi täita reegleid, ent tulemuslikum on siiski veenmine, et oma töötajate tervise ja ohutuse hoidmine on inimlikult ja majanduslikult mõistlik samm,“ ütles tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja lisas: „Valitud ehitusettevõttes või ettevõtetes piloteeritav sekkumine on ülekantav kogu ehitussektorile. Projektis kogetu ja õpitu annab Tööinspektsioonile väärtuslikke teadmisi, kuidas innustada ka teiste valdkondade ettevõtete töötajaid kasutama igapäevaselt vajalikke isikukaitsevahendeid.“ Isikukaitsevahendite parem kasutamine aitab vältida tööõnnetusi, säilib töötaja tervis ning töövõime. Mida vähem tööõnnetusi, seda sujuvam on ettevõtte töö ning parem majanduslik seis, sest ära jääb tööõnnetustest põhjustatud majanduslik kahju.

Projektikonkurss on avatud 29. märtsist 29. aprillini 2021. Taotlusi on võimalik esitada Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas ETIS. Projekti eeldatav algusaeg on juuni 2021. Konkursi eelarve on 72 600 eurot. Projektikonkursil on oodatud osalema kõik organisatsioonid, kes vastavad konkursidokumentides toodud kvalifitseerumisnõuetele.

Refereeritud artikkel täismahus siit: Sotsiaalministeerium