Korras tervis on üheks reisi nautimise oluliseks eelduseks. Mõnikord võib aga reisil tekkida äkiline haigestumine või juhtuda õnnetus, millega kaasnevad ettenägematud kulutused. Kui see juhtub välismaal olles ja vajad sealset kohalikku arstiabi, võivad kulud kerkida ebameeldivalt kõrgele, sest arstiabi pole kuskil odav. Selliste kulude hüvitamine ei tekita aga suurt probleemi, kui sul on tervisekindlustus.

Norras, Šveitsis, Liechtensteinis, Islandil ja Euroopa Liidu riikides reisides tuleks kaaluda, kas piisab Euroopa ravikindlustuskaardist või vajad siiski tervise- ehk meditsiiniabikindlustust.

Euroopa ravikindlustuskaarti on võimalik taotleda üksnes Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel. Selle olemasolu ei päästa siiski patsienti omavastutustasudest. Riigiti on need erinevad, ulatudes paarikümnest kuni mitmesaja euroni. Samuti tuleb arvestada, et ravikindlustuskaart ei kehti erapraksistes ning see ei kata transpordikulusid ühest riigist teise juhul, kui on tarvis ravi jätkata Eestis.

Tervisekindlustus katab üldjuhul kulud, mis on seotud reisil ootamatu haigestumise või tervisliku seisundi halvenemisega, trauma või kehavigastusega õnnetusjuhtumi tagajärjel ning hambapõletiku tekkimisega. Sama kehtib ka kindlustatud isiku surma korral. Sealhulgas kuuluvad hüvitamisele ka omavastutustasud ning arsti poolt määratud hädavajalikud uuringud ja ravimid, vajadusel ka haigraravi ning transport kodumaale.

Medistsiiniabikindlustust ostes tuleb pöörata tähelepanu kindlustussumma suurusele, et sinu kindlustushuvi saaks kaetud. Samuti tuleb hoolikalt lugeda tingimusi piiravaid punkte lepingus ning teha endale selgeks, millisel juhul ei pea kindlustusselts sulle hüvitist maksma.

Tasub teada, et eakate ning rasedate kindlustamisel võidakse rakendada erisätteid, kuna nendel esineb kõrgenenud terviseriske. Üldjuhul ei kompenseerita ka kroonilise haiguse ägenemise ning plaanilise- ja taastusravi kulusid. Kui aga õnnetus juhtub purjus pea tõttu, siis see on kindlasti kindlustushüvitise saamist välistav asjaolu.

Enne tervisekindlustuse sõlmimist tuleks mõelda, kas reisi ajal on plaanis tegeleda spordiga ning lepingutingimustes see ära märkida. Mõne riskiohtliku ala puhul tuleb aga juurde osta lisakindlustuskaitse.