Dorpat Tervis OÜ on Tartu kesklinnas tegutsenud 2007. aastast alates. Peamiselt teatakse ettevõtet Dorpat Hotelli ruumides asuva Dorpat SPA järgi, vähem teatakse aga seda, et Dorpat Tervis OÜ on aastast 2008 osutanud ka rehabilitatsiooniteenuseid.

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamiskirja ja Töötukassa juhtumikorraldaja poolt kinnitatud tegevuskava alusel osutame rehabilitatsiooniteenuseid tasuta. Kuna rehabilitatsiooniteenuste maht on aastast aastasse aina kasvanud ning spaa- ja rehabilitatsiooniteenused ei tahtnud enam ühe katuse alla ära mahtuda, võeti vastu otsus rehabilitatsiooni- ja raviteenuste tarbeks avada uus tegevuskoht.

Nüüdseks on Tartu Tervisekliinik, mis asub Soola ja Kalevi tänava nurgal, aadressil Soola 2, olnud avatud juba veidi üle aasta. Asutus koondab ühe katuse alla nii sotsiaalse kui ka tööalase rehabilitatsiooni teenused ja tasulise eriarstiabi, sealhulgas erinevad taastusraviteenuseid.

150- ruutmeetrilises füsioteraapia saalis toimuvad ka rühmatreeningud, kuhu on oodatud kõik, kes tunnevad, et päris spordiklubisse nad minna ei soovi. Tartu Tervisekliiniku treeningud on suunatud selja tervisele ja paremale lihastasakaalule. Kõiki rühmatreeninguid juhendavad füsioterapeudid. Peatselt hakkab Tartu Tervisekliinik pakkuma ka mudaravi.

Taastusravist on tänaseks saanud paljude jaoks füsioteraapia sünonüüm. Füsioterapeuti peetakse aga sageli kas võimlejaks või massööriks, ent kumbki väide ei ole päris õige. Nii terapeutiline harjutus kui ka erinevad manuaalsed võtted, sealhulgas massaaž, kuuluvad kahtlemata füsioterapeutide oskustepagasisse, ent füsioterapeut oskab aidata veel mitmelgi muul moel. Küll aga on kindlasti paljud abivajajad täheldanud, et füsioterapeudi juurde pääsemine ei olegi nii lihtne – järjekorrad haigekassa poolt rahastatavale teenusele on pikad. See on ka põhjuseks, miks üha enam otsitakse abi väljaspool riiklikult rahastatavaid asutusi ja pöördutakse erapraksiste poole.

Enim pöördub füsioterapeudi poole tugi-liikumiselundkonna valuga hädas olevaid inimesi. Seljavalu on näiteks sagedaseim töövõimetuslehe võtmise põhjus tööealiste täiskasvanute hulgas ja leevenduse saamiseks suunab perearst sageli inimese just taastusraviarsti vastuvõtule, kust omakorda satutakse kas füsioterapeudi vastuvõtule või muid taastusravi protseduure saama. Tartu Tervisekliinikus on selle jaoks väljatöötatud taastusravi pakett, mis algab kliendi pöördumisega asutuse taastusarsti poole ja sarnaselt suurte raviasutuste taastusraviosakondadele määrab taastusarst, millised protseduurid võiksid kliendile leevenduse saamiseks kõige paremini sobida – on see terapeutiline harjutus, massaaž, soojaravi, elektriravi, seljavenituspingi kasutamine, kinesioteipimine või veeprotseduurid. Spetsiaalselt alaseljavalu kaebusega tegelemiseks on aga olemas alaseljavalupakett, mis kombineerib omavahel massaaži ja terapeutilised harjutused.

Tartu Tervisekliinikus töötavad ka nahaarst ja ortopeed. Ainulaadse teenusena pakub asutus ortopeedi ja füsioterapeudi ühisvastuvõttu. Kuna lõviosa ortopeedi poole pöördunud inimestest suunatakse ka füsioterapeudi juurde, on selline teenus hea võimalus hoida kokku kliendi aega ja pakkuda kiiremat lahendust tervisemurele – kaks spetsialisti ei pea eraldi kliendilt sama anamneesi võtma ja sarnaseid diagnostilisi teste tegema. Probleemi väljaselgitamiseks teostatakse hindamine koos ning kohe esimesel vastuvõtul saab klient ka füsioterapeudi poolt nõustatud.

Üha enam teadvustatakse tervisliku toitumise rolli nii tervise säilitamises kui parandamises, seetõttu pakub Tartu Tervisekliinik ka toitumisnõustaja teenust. Toitumisnõustamise majja toomise esialgseks põhjuseks oli soov pakkuda nõustamist inimestele, kel on kroonilise põletikuga seotud diagnoos – näiteks astma diagnoosiga lapsed, kes on sageli ülekaalulised. Küll aga ootab toitumisnõustaja konsultatsioonile kõiki tervislikust toitumisest huvitatuid.

Uus väljakutse on asutuse jaoks rehabilitatsiooniprogrammide välja töötamine, milledest üks, „Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm astma diagnoosiga 6-12-aastastele lastele“, on juba ka Sotsiaalkindlustusameti poolt kinnitatud.

Teine, eakate kukkumisriski vähendamise programm on hetkel koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega piloteerimisel. Oma töös lähtuvad
kõik Tartu Tervisekliiniku töötajad tõenduspõhisusest ja ettevõte loodab tulevikus koostöös erinevate kõrgkoolidega ka ise tõenduspõhisust teadustööde näol luua.

Tartu Tervisekliiniku koduleht on valmimisel, hetkel saab infot: dorpatspa.ee/tartutervisekliinik; tel 7337197.