Neeruhaiguse patsiendijuhend

2023-11-10T12:00:37+02:00

Kroonilise neeruhaiguse patsiendijuhend Eessõna Patsiendijuhend põhineb 2017. aastal heaks kiidetud Eesti ravijuhendil „Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus“ ning selles käsitletud teemadel ja soovitustel. Seoses ravijuhendi ajakohastamisega 2023. aastal on täiendatud ka patsiendijuhendit. Ravijuhendi soovitused on koostatud tõenduspõhise kirjanduse analüüsi tulemusena. Juhendis selgitatakse kroonilise neeruhaiguse olemust. Foto: ... Loe lisaks