Sotsiaalministeerium saadab peagi avalikkusele ja valitsusele tutvumiseks Ravimiseaduse muutmise eelnõu, mis annab haiglaapteekidele õiguse ravimeid sisse vedada. Muudatuse eesmärk on elavdada konkurentsi ravimihulgimüüjate vahel ja suurendada haiglatele ning seeläbi patsientidele ravimite kättesaadavust. Lisaks võimaldab eelnõu haiglatel paremini planeerida oma ravimivarusid ja -kulusid.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul lubab kavandatav muudatus laiendada haiglaapteekidele ravimite tarnijate ringi. Ta selgitas: „Hetkel kehtiva seaduse kohaselt haiglaapteegil endal ravimite sisseveo õigust ei ole ja seega peab ta ravimeid hankima Eestis registreeritud hulgimüüjatelt. Me soovime, et haiglad saaksid ravimite hankimisel olla paindlikumad, eriti olukordades, kus hulgimüüjad ei paku haiglaravis nõutavaid ravimeid või on probleeme tarnete kiirusega.“

Kavandatav muudatus võimaldab suurendada konkurentsi ravimiturul, sest lubab haiglate hankepakkumistel osaleda lisaks Eestis registreeritud ravimite hulgimüügiettevõtetele ka nõuetekohastel Euroopa Liidu hulgimüüjatel.

Samas rõhutas minister Sikkut, et muudatus ei anna haiglaapteekidele hulgimüügi ega jaemüügi õigusi ega kohustust ravimeid ise sisse vedada, vaid loob lisavõimaluse. „Esialgu võib eeldada, et haiglaapteegid kasutavad seda õigust tagasihoidlikult, kuid pikemas perspektiivis võib see konkurentsiolukorda märkimisväärselt mõjutada,“ kirjeldas terviseminister muudatuse võimalikku suunda.

Muudatus pole mõeldud äritegevuseks:  haiglaapteegid ei saa rakendada ravimitele juurdehindlust ega osaleda teiste haiglate hankepakkumistel. Eelnõu vastuvõtmisel on Eesti ravimite hulgimüüjatel endiselt võimalus osaleda haiglate hankepakkumistel ja sobiva hinna ning tootevaliku pakkumisel turustada ravimeid haiglatele edasi.

Kavandatava eelnõuga antavat võimalust ravimite sisseveoks ning sellega kaasnevaid kohustusi on lihtsam praktikasse rakendada suuremate piirkondade haiglaapteekidel, kellel reeglina on rohkem inimesi tööl. Väiksematel, näiteks maapiirkonna haiglaapteekidel, on võimalik osaleda ühishangetel koos suuremate haiglaapteekidega. Haiglad saavad muudatuse tulemusel oma ravimitagavara võrreldes tänasega paremini planeerida, omada ajakohast teavet ravimi tarnete kohta, mis tagab seeläbi stabiilsema ravimivaru.

Selle aasta 1. aprilli seisuga on Ravimiameti andmetel Eestis kokku 24 haiglaapteeki. Enamus neist asuvad haiglavõrgu arengukava haiglates, kuid kõigil neil haiglatel ei ole oma haiglaapteeki. Sellisel juhul varustab haiglat kokkuleppeliselt mõne teise haigla haiglaapteek. Inimravimite hulgimüügi koguturust moodustab Ravimiameti statistika alusel müük haiglaapteekidele 28% (129 miljonit eurot).

Sotsiaalministeerium
PRESSITEADE
30.04.2024

Päisefoto: Envato Elements. Pilt on illustratiivne.