Sotsiaalministeerium
PRESSITEADE
19.01.2024

Ka sel aastal jätkuvad toetused vaimse tervise teenuste pakkumiseks ning kogukonna psühholoogi palkamiseks. Ühtekokku on eraldatud vaimse tervise teenuste pakkumiseks omavalitsustes 2024. aastal 1,5 miljonit eurot.

Vaimse tervise teenuste toetusega parandatakse omavalitsuste kaudu abi kättesaadavust kodu lähedal, et toetada Eesti elanike vaimset heaolu. Samuti laiendatakse pakutavate teenuste valikut ja mahtu, pakkudes näiteks psühholoogilist nõustamist, loov- ja pereteraapiat või tugigruppe. Palgatoetustest võivad omavalitsused ja esmatasandi tervisekeskused tasuda nende juures töötavate kogukonna psühholoogide palga ja juhendamise kulusid.

Kõrge inflatsioon, Venemaa agressioon Ukrainas ja sellega kaasnenud energiakriis on Eesti elanikkonna vaimset tervist märgatavalt mõjutanud. Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu põhjal on depressioonirisk ligi neljandikul ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal täiskasvanul. „Kodulähedaste vaimse tervise teenuste toetamine on sellisel ajal kriitilise tähtsusega,“ sõnas sotsiaalkaitse minister Signe Riisalo.

2023. aastal kasutasid vaimse tervise teenuse toetust 48 ehk 60% kohalikest omavalitsustest. Psühholoogi palga- ja juhendamistoetust kasutas 12 kohalikku omavalitsust ja 3 esmatasandi tervisekeskust. „Inimese jaoks on olulisim esmatasandiabi, mis peab olema kiirelt ja lihtsalt kättesaadav. Seetõttu on mul hea meel, et kohalikud omavalitsused ja tervisekeskused on nõnda aktiivselt meie inimeste toetamisega kaasa tulnud,“ lisas Riisalo.

Uue muudatusena on 2024. aastat puudutavas määruses ette nähtud toetuse taotleja omaosalus, mis on vähemalt 30% toetuse maksimaalsest määrast.

Toetuse taotlusvoor on 2024. aastal avatud 1. veebruarist. Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste keskus.

Infopäev taotlejatele toimub 31. jaanuaril kell 11 Teamsi keskkonna vahendusel. Infopäeva kava on leitav sotsiaalministeeriumi veebilehel.

Veebikohtumisega liitumise link on leitav SIIT.


Foto: Envato Elements. Pilt on illustratiivne.