Koduõendus on mõeldud patsientidele, kelle tervislik seisund ei nõua haiglas viibimist, kuid kes siiski vajavad asjatundlikku meditsiinilist abi. Seni on patsiendid olnud Viljandi haigla koduse õendusabiteenusega väga rahul.

Koduteenuste osakonna juhataja Kadri Orase sõnul on kodune õendusteenus patsiendile abiks mitmel põhjusel. „Meie koduõed saavad tulla patsiendi koju ning seal vajalikud õendustoimingud teha, näiteks vaktsineerimised. Sellist teenust vajavad kindlasti inimesed, kellel on raskusi liikumisega. Oluline roll on koduõdede visiitidel ka viiruste leviku perioodil, kus inimesed ei taha nakatumise vältimiseks rahvarohketesse kohtadesse minna,“ selgitas ta.

Kodune õendusabi hõlmab Orase sõnul erinevaid õendustegevusi ägedast haigusest paranevate, kroonilist haigust põdevate või piiratud funktsionaalse võimekusega patsientide raviks ja paremaks toimetulekuks just koduses keskkonnas. „Koduõed teevad sõltuvalt patsientide vajadustest erinevaid toiminguid, näiteks mõõdavad tervisenäitajaid, ravivad haavandeid ja lamatisi, hooldavad kateetreid, stoome. Samuti teevad ka arsti otsuse alusel raviprotsetuure, näiteks valuravi ja ravimite erineval viisil manustamist. Õde pakub aga alati ka õendusalast nõustamist nii patsientidele kui ka pereliikmetele, näiteks abivahendite kasutamise osa,“ sõnas ta.

Inimesed on kodus pakutava õendusabi teenusega väga rahul

Viljandi haigla küsis eelmisel aastal patsientidelt teenusega rahulolu ning selgus, et võimalusega saada regulaarset õendusabi oma kodus ollakse väga rahul. Uuringusse kaasati 2023. aasta 1. kvartalis koduõendusteenust saanud patsiendid. Neid oli sel perioodil 51, tagasiside küsitlusele vastas neist 29.

86 protsenti küsitletud patsientidest vastas, et on teenusega väga rahul ehk andsid 11 punktilisel skaalal teenusele hindeks 9 ja 10 palli. Võrreldes kolm aastat tagasi läbiviidud uuringuga on rahulolu märkimisväärselt paranenud, soovitusindeks on tõusnud 49 punktilt 79 punktile.

Koduõendusteenuse kvaliteeti pidasid patsiendid samuti väga heaks. 93% küsitlusele vastajatest leidis, et koduõde seletes neile, mis tegevusi ta tegema hakkas. Samuti hindasi 83% patsientidest, et said koduõelt piisavalt juhised, kuidas iseseisvalt kodus oma haigusega toime tulla. Patsiendid tundis end ka tervise eesmärkide seadmisesse ja raviplaani koostamisse kaasatuna. Tervise eesmärkide kaasamise osas oli jaatavalt vastanud patsiente 90% ning raviplaani koostamisse kaasamise osas 86%.

„See teenus on väga vajalik ning koduõed hoolivad, meil oli suurepärane koostöö,“ kirjeldas üks teenusel olnud patsient. Teine lisas: „Sain kindlust, et keegi aitab mind.“ Mitmed patsiendid tõid välja ka selle, et teenuse võiks kesta kauem, et koduõe abi rohkem saada.

Koduõendusteenuse määrab patsiendile arst

Kodusele õendusabi teenusel saab patsienti suunata kas perearst või eriarst saatekirjaga, millele märgitakse terviseprobleemid, vajalik ravi ja selle sagedus ning hinnatud abi vajadus. Teenuse ajal võib  koduõest saada oluline ühenduslüli arsti ja abivajaja vahel. Õde saab aidata patsiendi probleeme konkretiseerida ja vajalikule arstile edastada.

Viljandi haigla pakub koduõendusteenust nii Viljandi linnas kui ka maakonnas. Kõik, kellel on mõni terviseprobleem, mille lahendamisel saab õde abiks olla, saavad pöörduda esmalt perearsti poole ning paluda saatekirja koduõendusteenusele.


Foto: Maarja Evert / SA Viljandi Haigla.
Fotol vasakult seisavad koduõed Mariana Kurikoff, Karoliina Hunt, Liia Võsu, Reelika Espenberg, Maire Borgmann ja Eve Pärnaku. Esimeses reas vasakult koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras, koduõed Eneli Tulp ja Elvi Link.