Hea tava näeb ette, et riigi kogutud andmete puhul rakendatakse andmete ühekordse küsimise (once only) põhimõtet. Seda peavad toetama ka regulatsioonid, et võimaldada andmete paremat kasutamist ja omavahelist linkimist statistilistel eesmärkidel.

Tervise Arengu Instituut (TAI) uuris Maksu- ja Tolliameti andmete sobivust ja usaldusväärsust tervishoiutöötajate ja nende palga statistika andmeallikana. Analüüs näitas, et registriandmetele üleminek on võimalik ning see oleks mõistlik ja säästlik lahendus nii riigile kui ka tervishoiuteenuse osutajatele. Takistav tegur on aga TAI mittekuulumine riikliku statistika tegijate hulka.

Tutvu analüüsiga TAI kodulehel! 

Tervise Arengu Instituut kogub igal aastal andmeid tervishoiutöötajate ja nende töötasu kohta. Seda statistikat vajatakse tervishoiutöötajate arvu, ametikohtade, koormuse ning sissetulekute analüüsiks. Andmeid kogutakse kõigilt tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavatelt asutustelt ja ettevõtetelt ning nimistuga töötavatelt perearstidelt. Andmete esitamine TAI-le on tervishoiuteenuse osutajate jaoks suur ajakulu ja koormus. Halduskoormuse vähendamise eesmärgil otsib TAI võimalusi juba olemasolevate haldusandmete kasutuselevõtuks statistika andmeallikana ja dubleeriva andmekogumise lõpetamiseks.

Erinevusi on vähe

Ellu viidud võrdlusanalüüs näitas, et põhimõtteliselt on registriandmetele üleminek võimalik, sest märgatavad lahknevused andmetes puudusid. Erinevused kahe andmekogumise meetodi ja andmeallika vahel olid väiksed ning ei mõjutanud oluliselt tulemust tervishoiutöötajate arvus ja nende palga statistikas. MTA andmetele üleminekul põhineksid tervishoiu valdkonna töötajate ja nende töötasu statistika näitajad registriandmetel ning see oleks mõistlik ja säästlik lahendus.

Registriandmetele üleminekut takistav tegur on TAI mittekuulumine riikliku statistika tegijate hulka. Ehkki TAI teeb lähtuvalt tervishoiuteenuse korraldamise seadusest Eesti tervishoiustatistikat, järgides riikliku statistika põhimõtteid, ja esindab Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides tervise- ja tervishoiustatistika valdkonnas, ei ole vaatamata korduvatele läbirääkimistele õnnestunud saada riikliku statistika tegijaks.

TAI-l on äärmiselt raskendatud andmete ristkasutamine, st juba kogutud andmete saamine riiklikest registritest ja ametkondlikest andmekogudest. Sellest tulenevalt peavad oma põhitegevuse tõttu niigi koormatud TTO-d kandma mitmekordset andmeesituskoormust.

Tervise Arengu Instituudi uudised