Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes 2023. aasta III kvartalis inimestel kasutatavate ravimite turumaht 5% ja veterinaarravimite turumaht 10,6%

Inimestel kasutatavate ravimite turumaht oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 109 miljonit eurot, suurenedes 2022. aasta sama perioodiga võrreldes 5%.  2023. aasta kolmandas kvartalis turustas 27 Eestis tegutsevat ravimite hulgimüügi õigust omavat ettevõtet ravimeid üld- ja haiglaapteekidele ning teistele ravimite hulgiostu õigust omavatele asutustele. 71% käibest moodustas müük üldapteekidele, 28% haiglaapteekidele ning 1% teistele asutustele. Ravimituru käibest 87% moodustas retseptiravimite ja 13% käsimüügiravimite müük.

Suurima käibega ravimirühmad olid kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained (28 miljonit eurot). Järgnesid seedekulgla ja ainevahetuse ravimid (15 miljonit eurot) ning vere ja vereloomeorganite ravimid (12 miljonit eurot). Ühtekokku moodustasid need kolm rühma ligi 50% kolmanda kvartali ravimituru käibest.

HUMAANRAVIMITE III KVARTAL 2023 KOKKUVÕTVALT:

  • Ravimiturg: 109 miljonit eurot
  • Ravimite müük üldapteekidele: 78 miljonit eurot
  • Ravimite müük haiglaapteekidele: 30 miljonit eurot
  • Ravimite müük teistele asutustele: 1 miljon eurot
  • Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained: 28 miljonit eurot
  • Seedekulgla ja ainevahetuse ravimid: 15 miljonit eurot
  • Vere ja vereloomeorganite ravimid: 12 miljonit eurot
Joonis 1. Inimestel kasutatavate ravimite turumaht kvartalite lõikes 2019.–2023. aastal.

Joonis 1. Inimestel kasutatavate ravimite turumaht kvartalite lõikes 2019.–2023. aastal. Ravimiamet

Veterinaarravimid

Veterinaarravimite (loomadel kasutatavate ravimite) turumaht ulatus 2023. aasta III kvartalis 4,8 miljoni euroni, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10,6% suurem. Eestis turustas veterinaarravimeid seitse hulgimüüjat, sealhulgas moodustas müük veterinaararstidele ja põllumajandusettevõtteid esindavatele veterinaararstidele kogukäibest 93% ning müük üld- ja veterinaarapteekidele 7%.

Ravimiameti uudised