3. detsembrini saab kandideerida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe, lapsehoidja ja tegevusjuhendaja õppekavadele õppima asumiseks.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhataja Ave Kikas selgitas, et talvise vastuvõtul alustavad õe õppekava tudengid küll täiskoormusega päevaõppes, ent nende õppetöö toimub kõrgkoolis kohapeal esmaspäevast kolmapäevani ning kaks päeva nädalas on mõeldud iseseisvaks õppeks. “See võimaldab õpinguid paremini ühildada töö- ja pereeluga,” põhjendas ta sellist õppetöökorraldust ning julgustas kõiki taolisest õppevõimalusest huvitunuid just praegu kandideerima, sest 2024. aasta suvisel vastuvõtul alustavatele õe õppekava tudengitele toimub organiseeritud õppetöö viiel päeval nädalas.

Õe põhiõppesse kandideerimisel kehtib käesoleval kalendriaastal tehtud akadeemiline test, mis on Tartu Ülikooliga ühine ja mille tulemusi arvestati ka suvisel kandideerimisel. Kel testi tulemus puudub, saab testi sooritada 6. detsembril Tartu Tervishoiu Kõrgkooli arvutiklassides. Õe põhiõppesse kandideerimisel arvestatakse lisaks akadeemilisele testile ka gümnaasiumi lõputunnistuse matemaatika ja eesti keele hinnet.

Lapsehoidja jätkuõppesse saavad kandideerida need, kellel on olemas lapsehoidja 4. taseme kutsetunnistus ning kes antud erialal töötavad. Kandideerimisel arvestatakse gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet. Tegevusjuhendaja õppesse pääsemiseks tuleb lisaks läbida ka vastuvõtuvestlus.

Dokumentide vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kestab 13. novembrist 3. detsembrini, lisainfo kodulehelt: nooruse.ee/vastuvott.

Jaanika Niinepuu, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonijuht