Eelmisel nädalal registreeriti 1829 COVID-19 haigusjuhtu, nakatumine on üle-eelmise nädalaga võrreldes tõusnud pea 60% võrra. Arvestades haigestumise kasvu, peaksid üle 60-aastased inimesed kaaluma COVID-19 vastast vaktsineerimist.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber sõnas, et arvestades haigestumise kasvu, tuleks üle 60-aastastel end esimesel võimalusel COVID-19 vastu vaktsineerida. „Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel hooajal vaktsineerida riskirühma kuuluvaid inimesi, kelleks on peamiselt 60+ vanuses inimesed ja raskete krooniliste haigustega inimesed. Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või COVID-19 läbipõdemisest möödunud üle kuue kuu,“ sõnas Sõber ja rõhutas, et vaktsineerimine on tasuta.

Novembri alguses Eestis ringlev koroonaviiruse tüvi saadab haiglaravile eelkõige vaktsineerimata eakaid. „Möödunud nädala jooksul hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-19 tõttu 149 patsienti, kellest pea 75% on üle 60-aastased ja valdavas enamuses on nad ka vaktsineerimata,“ selgitas Sõber. COVID-19 vastane vaktsineerimine on eakate puhul ainus võimalus raskete haigusjuhtude ennetamiseks.

Möödunud nädala jooksul hospitaliseeriti sümptomaatilise COVID-19 tõttu 149 patsienti, kellest pea 75% on üle 60-aastased.

Vaktsineerimispunktides on kättesaadav uus XBB1.5 tüvele kohandatud vaktsiin. Vaktsineerida saab näiteks perearstikeskuses, haiglate ja eratervishoiu vaktsineerimiskabinettides. Haiglate vaktsineerimiskabinettides ja eratervishoiuasutustes vaktsineerimiseks saab sobiva aja broneerida üleriigilises digiregistratuuris. Lisaks on soovijatel võimalik end vaktsineerida valitud apteekides üle Eesti. Apteekide nimekirja leiab aadressilt www.vaktsineeriapteegis.ee.

2023/2024 viirushooaja meelespea:

  • Pese käsi! Sage kätepesu kaitseb sind ja sinu lähedasi viiruste eest. Väldi näopiirkonna puudutamist saastunud kätega.
  • Järgi tervislikku eluviisi: maga piisavalt, ole füüsiliselt aktiivne, väldi stressi, joo piisavalt vett ja söö täisväärtuslikku toitu.
  • Mistahes haigussümptomite esinemisel jää koju ja võta ühendust oma perearstiga.
  • Aevastades või köhides kata oma suu ja nina pabertaskurätiga.

Terviseameti epiidülevaade on leitav siit.

COVID-19 andmed seisuga 06.11.2023

Seisuga 06.11.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 el. kohta 223,8 sealhulgas laboratoorselt kinnitatud juhtude korral 52,7.

44. nädala jooksul lisandus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmeil 1 829 haigusjuhtu (428 laboratoorselt kinnitatud ja 1401 kliiniliselt diagnoositud). Registreeritud
haigusjuhtude üldarv on kasvanud 59,3% võrra eelmise nädalaga võrreldes. Kõigist haigestunutest on diagnoos kinnitatud laboratoorselt (PCR, antigeeni kiirtest tervishoiutöötajate
juures) 23% juhtudest.

44. nädalal tehti 2 405 (181 testi 100 000 el. kohta). Positiivsete testide osakaal moodustab 17,8% (43. nädalal – 15,2%).

Võrreldes eelmise nädalaga haigestumuse kasvu on täheldatud kõikides vanuserühmades. Suurim juurdekasv on täheldatud 0-4a. ja 15-19a. laste, 20-24a noorte ning 60-64a, 75-79a ning
üle 85 aastaste eakate seas. Isikud vanuses üle 60a. moodustavad 33,8% haigete üldarvust, nende osakaal kõigi laboratoorselt kinnitatud juhtude hulgas on 63,6%.

Vanemaealiste patsientide arvu kasvule avaldas mõju nii eel- kui ka kooliealiste seas toimunud haigestumise suurenemine.

Hospitaliseerimised

44. nädala jooksul hospitaliseeriti haiglate edastatud andmetel 220 patsienti (eelmisel nädalal 148). Sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeriti 149 patsienti ehk 67,7% kõigist
hospitaliseeritutest. Intensiivravi vajas 4 patsienti, juhitavat hingamist 4 patsienti. Üle 60.a hospitaliseeritud patsientide osakaal moodustab 73,8% kõikidest sümptomaatilise COVID-19 tõttu hospitaliseeritud patsientidest.

Hospitaliseerimiste suur arv on seotud jätkuvalt haiglasiseste puhangutega ning peiteajal hospitaliseeritutega. Üks haigla on teatanud, et intensiivravis viibivad patsiendid on üle toodud
teistest haiglatest. Haiglate edastatud andmetel esines 6 COVID-19ga seotud surmajuhtumit.

Hoolekandeasutused

44. nädalal on teavitatud kolmeteistkümnest (13) COVID-19 nakatunud hoolekandeasutuse kliendist Ida RO-s ning kahekümne kuuest (26) nakatunud kliendist Lõuna RO-s. Jälgimisel on kolded ühes hooldekodus Ida RO-s ning kahes Lõuna RO-s. Haigestunud on 4 töötajat Ida RO ja 5 Lõuna RO kollete puhul.

Kirsi Pruudel, Terviseameti meediasuhete nõunik