Euroopa Ravimiameti (EMA) inimravimite komitee (CHMP) soovitas anda müügiloa Nuvaxovidi kohandatud vaktsiinile, mis sisaldab SARS-CoV-2 viiruse omikrontüve alamvarianti XBB.1.5.

Nuvaxovid XBB.1.5 vaktsiini võib kasutada täiskasvanutel ja lastel alates 12. eluaastast. Vastavalt EMA ning Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) soovitustele vaktsineeritakse nii täiskasvanuid kui ka 12-aastaseid või vanemaid lapsi ühe doosiga, olenemata sellest, kas inimene on varasemalt vaktsineeritud COVID-19 vastu või mitte.

Inimravimite komitee võttis hindamisel ja soovituse andmisel arvesse läbiviidud uuringute andmed, mis näitasid kohandatud vaktsiini head kaitset omikrontüve alamvariandiga XBB.1.5 nakatumise eest.

Nuvaxovid XBB.1.5 vaktsiini ohutusprofiil sarnaneb esmase müügiloa saanud Nuvaxovidi vaktsiinile. Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on süstekoha valu ja hellus, väsimus, peavalu, lihasvalu ja halb enesetunne.

Euroopa Ravimiamet saadab komitee soovituse Euroopa Komisjonile, kes võtab vastu lõpliku otsuse müügiloa andmise kohta.

Kuidas kohandatud vaktsiin toimib?

Kohandatud vaktsiinid töötavad samal viisil kui algsed vaktsiinid. Vaktsiin sisaldab laboris valmistatud SARS-CoV-2 omikrontüve XBB.1.5 alamvariandi pinnal leiduva ogavalgu väikeseid osakesi. Vaktsiinis on ka adjuvant – aine, mille ülesanne on tugevdada vaktsiiniga tekkivat immuunvastust.

Pärast vaktsineerimist saab immuunsüsteem aru, et tegemist on kehale võõra valguga ning hakkab tekitama selle vastu loomulikku kaitset: antikehasid ja T-rakke. Kui inimene puutub hiljem SARS-CoV-2 viirusega kokku, tunneb immuunsüsteem ogavalgu ära ning on valmis seeläbi kaitsma organismi viiruse eest.

COVID-19 vaktsiine kohandatakse, et need kaitseksid ringlevate viirustüvede eest. Kuna omikrontüvi XBB.1.5 sarnaneb teiste hetkel ringlevate tüvedega, aitab vaktsiin eeldatavasti anda optimaalse kaitse ka teiste tüvede vastu.

Nuvaxovid sai Euroopa Liidus esmase müügiloa 2021. aasta detsembris.

Euroopa Ravimiameti teate leiab siit.

Ravimiameti uudised