Euroopa Ravimiamet (EMA) hoiatab patsiente ning tervishoiutöötajaid võltsitud ravimi Ozempic pensüstalde leviku eest, sest Saksamaa ja Austria hulgimüüjad tuvastasid 1 mg süstelahuse saksakeelsete pakendite võltsingud. Eestis ei ole võltsinguid tuvastatud.

Euroopa Liidus on igal retseptiravimi, sh Ozempicu pakendil ainulaadne 2D vöötkood ja seerianumber, et pakendit oleks võimalik jälgida üleeuroopalises elektroonilises süsteemis. Need unikaalsed andmed võimaldavad eristada ka originaalpakendit võltsitud ravimipakendist.

EMA-t teavitasid võltsitud ravimite leiust Austria ja Saksamaa, kelle hulgimüüjad tuvastasid ravimi Ozempic pakendeid elektroonses süsteemis kontrollides, et vöötkoodid olid kasutuselt kõrvaldatud. Samuti oli võltsitud Ozempicu pensüstaldel väliselt erinevusi originaalsüstlaga (vt fotot: ülemine originaal, alumine võltsing).

Võltsitud ravimitel oli saksakeelne ravimipakend ja saksakeelse kirjaga pensüstal.

Teadaolevalt pole liikmesriikide seaduslikest apteekidest patsientidele väljastatud ühtegi võltsitud toodet.

Võltsitud Ozempic. Foto: Ravimiamet

Võltsitud Ozempic. Foto: Ravimiamet/Saksamaa ravimiamet

PILT: Fotol on ülemine originaal pensüstal, alumine on võltsing. 

Probleemi uurivad Euroopa Liidu riikide ravimiametid ja politsei. EMA abistab riiklikke ametiasutusi nende juurdlustes ning jälgib olukorda tähelepanelikult.

TEADMISEKS PATSIENTIDELE:

  • Vaadake ravimi Ozempic pakendis olevast infolehest, millised peaksid Ozempicu originaalsed pensüstlad välja nägema.
  • Ärge kasutage Ozempicut, mille puhul kahtlustate, et see on võltsitud, sest see võib põhjustada tõsiseid ja ohtlikke kõrvaltoimeid.
  • Kui teie pensüstal erineb pakendi infolehes kirjeldatust, siis tagastage ravim viivitamatult apteeki.
  • Ravimeid Internetist ostes jälgige, et tegemist oleks seadusliku apteegiga, millel on tegevusluba ja ravimiameti veebilehele viiv logo!

TEADMISEKS RAVIMIKÄITLEJATELE JA TERVISHOIUTÖÖTAJATELE:

Hulgimüüjatel ja apteekidel soovitatakse ravimi Ozempic tarnijatelt ostmisel ja pakendite turvaelementide ehtsuse ja terviklikkuse kontrollimisel olla väga tähelepanelik. Kõigist kahtlustest tuleb viivitamatult teatada ravimiametile.

Puuduvad tõendid selle kohta, et liikmesriikide seaduslikest apteekidest oleks patsientidele välja antud ühtegi võltsitud toodet. Siiski palume apteekritel pensüstla väljastamisel patsiente nõustada selles osas, kuidas võltsitud pensüstlaid pärast pakendi avamist tuvastada.

Tervishoiutöötajatel palume patsientidele meelde tuletada, et nad ostaksid ravimeid ainult seaduslikest apteekidest.

Tervishoiutöötajatel palume patsientidele meelde tuletada, et nad ostaksid ravimeid ainult seaduslikest apteekidest. Kui kahtlustate, et teil on võltsitud pensüstlad või kui patsiendid tulevad teie juurde võltsitud pensüstaldega, siis palun teavitage sellest viivitamatult ravimiametit.

Lähemalt saad lugeda Euroopa Ravimiameti kodulehelt SIIN.

Ravimiameti uudised