Regionaalhaigla uueks juhatuse liikmeks-ülemarstiks saab alates 15. oktoobrist 2023 dr Kristo Erikson. Senine haigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving jääb Regionaalhaiglasse ja asub taas juhtima erakorralise kirurgia keskust ning arendama edasi Regionaalhaigla traumakeskuse kontseptsiooni.

Alates 2018. aastast on dr Erikson Regionaalhaigla intensiivravikeskuse juhataja-ülemarst. Varem on ta töötanud anestesioloogia ja intensiivravi spetsialistina nii Eestis kui Soomes. Erikson oli viimased viis aastat Regionaalhaigla eetikanõukogu liige ja ka eetikanõukogu juhataja.

Senine haigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving (paremal)asub taas juhtima erakorralise kirurgia keskust. Foto: Regionaalhaigla

Senine haigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving (paremal)asub taas juhtima erakorralise kirurgia keskust. Foto: Regionaalhaigla

Prof Talving on Regionaalhaigla juhatuse-liige ülemarst olnud viis aastat. Enne seda juhtis ta Regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskust. Regionaalhaigla ülemarstina oli prof Talving juhtivas rollis COVID-pandeemiaga toimetuleku korraldamisel, olles ka Põhja-Meditsiinistaabi juht ja Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud Teadusnõukoja liige.

“Peep Talvingu panust Eesti elanike tervishoiu turvalisusse ja Regionaalhaigla arengusse on raske ülehinnata – ta on pühendud meie missiooni investeerida inimeste tervisesse. Olen väga õnnelik, et me oleme saanud need aastad tihedalt kõrvuti töötada ja nii palju väärtuslikku ära teha ja algatada,” ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: “Kogu haiglameeskonna nimel tänan Peepu ja soovime talle erakorralise kirurgia arendamisel ning arstide järelkasvu tagamisel jõudu ja jaksu!”

“Soovin Kristole uues ametis julget lendu ja tasakaalukat meelt. Regionaalhaigla meeskond on Eesti tervishoiu tipp, aga kunagi ei saa ravikvaliteedi arengutega seisma ja rahule jääda, ehk et arengupotentsiaali jagub küllaga,” sõnas prof Talving. “Kristol oli oluline roll pandeemia-aegsel haiglate ülese koostöö juhtimisel intensiivravi valdkonnas ning eetikaküsimuste diskussioonis. Tean, et tema näol saab haigla laia vaatega ja hästi süveneva kliinilise juhi ja mul on hea meel jätkata Kristo meeskonnas.”

Hindan tugevat tiimitööd ja väiksemat hierarhiat – patsienditöös tagab see tõendatult parema ja patsiendikesksema ravi.

“Hindan tugevat tiimitööd ja väiksemat hierarhiat – patsienditöös tagab see tõendatult parema ja patsiendikesksema ravi,” ütles dr Erikson ja lisas: “Arstide ja õendustöötajate puudus meditsiinis on süvenev ja üha kasvab nii õenduse kui tehnoloogia roll. Regionaalhaiglalt oodatakse jätkuvalt eestvedaja rolli täitmist Eesti tervishoius. Olen kindel kasutajasõbralike e-lahenduste pooldaja ja toetan uute lahenduste, sealhulgas ka tehisintellekti kasutuselevõttu meditsiinis.”

Dr Erikson on arstiks õppinud Tartu Ülikoolis ning kõrgeima meditsiinilise hariduse saanud Soomes. Erikson töötas sealses Oulu ülikoolihaiglas 14 aastat ja tal on meditsiinidoktori kraad Oulu ülikoolist. Ta kuulub Euroopa, Skandinaavia, Eesti ja Soome anestesioloogide seltsidesse ning Eesti ja Soome arstide liitudesse. Dr Erikson on avaldanud artikleid erinevates teadusajakirjades, osalenud residentide-tudengite õpetamises, ravijuhendite koostamises ja innovatsiooniprojektides.

Juhatuse liikme-ülemarsti ametikohale toimus konkurss, mida aitas läbi viia Tammiste personalibüroo.

Dr Erikson alustab haigla juhatuse liikme-ülemarstina tööd 15. oktoobril. Tema vastutusvaldkonnaks on Regionaalhaigla kliinilise valdkonna juhtimine. Regionaalhaigla juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Agris Peedu, õendusdirektor Katre Zirel ning haigla ülemarst.

Elina Riispapp, Regionaalhaigla