Tallinna Halduskohus jättis rahuldamata OÜ MEM kohvikud kaebuse Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveameti tegevuse peale, sest kohtu hinnangul olid ametite koroonapiirangute aegsed ettekirjutused õiguspärased ning Terviseameti otsus kohvik sulgeda põhjendatud.

2021. aasta novembris tegi Politsei- ja Piirivalveamet OÜ-le MEM kohvikud ettekirjutuse, sest ettevõte ei kontrollinud kohviku külastajate COVID-19 vaktsineerimise või viiruse läbipõdemise tõendeid. Tol hetkel kehtis Vabariigi Valitsuse korraldus, mis pani sellise kohustuse kõigile kohvikupidajatele, kelle ettevõttes pakuti võimalust toitu tarbida kohapeal. PPA kohustas ettevõtet nõuetest kinni pidama, kuid kontrolli käigus tuvastati, et rikkumine jätkub ning kohvik ei lõpetanud rikkumist ka sunniraha korduva määramise järel. PPA pöördus seejärel Terviseameti poole ning 29. novembril 2021 tegi Terviseamet ettekirjutuse kohviku sulgemiseks.

Kohus nõustus Terviseameti põhjendusega, et ettevõtte sulgemine oli avalikke huvisid arvesse võttes ainuke tõhus meede. Kohus tühistas ka asendustäitmise kulude sissenõudmiseks kohaldatud esialgse õiguskaitse.

Samuti asus kohus seisukohale, et PPA-l oli volitus ja pädevus teha kaasamise korras järelevalvet, teha ettekirjutus sunniraha määramiseks ja kohaldada kohvikusse sisenemisel korrakaitseseadusest lähtuvaid meetmeid.

Kohus tegi otsuse 22. juunil 2023 ja see jõustus 25. juulil 2023. Kohtuotsus on avaldatud Riigi Teatajas.

Kohtuotsuse terviktekst on saadaval siin: 3-21-2803 otsus (OÜ MEM kohvikud)

Imre Kaas, Terviseameti kommunikatsioonijuht