ISO 15189:2012 akrediteering on nüüd ka võrgustunud haiglate laboritel Raplas ja Läänemaal.

2023. aasta mais jõudis Regionaalhaigla koostöö võrgustunud haiglatega laborimeditsiini vallas uuele tasemele – akrediteeringu ISO 15189:2012 meditsiinilabori standardi alusel said lisaks Mustamäe põhilaborile ka Regionaalhaigla Läänemaa ja Rapla haiglalaborid.

Eesti Akrediteerimiskeskus viis mais läbi järjekordse laboratooriumi järelvalve hindamise ja mõõtelabori uushindamise. Esmakordselt toimus hindamine meie Rapla ja Läänemaa üksuste laborites. Hindamine oli edukas ning Rapla ja Läänemaa üksustes määratavad hemogrammi uuringud lisati akrediteeritud uuringute hulka.

Tegemist on olulise arenguga, sest siiani oli Rakvere Haigla labor ainus akrediteeritud maakonnahaigla labor. Eestis on haiglalaboritest akrediteeritud Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pärnu Haigla ja Rakvere Haigla laborid.

Labor planeerib edaspidi laiendada akrediteerimisulatust nii Läänemaal kui Raplas ja jõuda akrediteeringuni ka Hiiumaa haigla laboris.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla uudised