Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinik ja kõrvakliinik töötavad juunis ja juulis senistes asukohtades. Maarjamõisa meditsiinilinnaku uutesse ravikorpustesse kolitakse augustis ning patsientide vastuvõtmine seatakse sisse järk-järgult.

Praegu Tartu Lunini 6 majas asuv lastekliinik töötab esimesed suvekuud senise töökorralduse alusel, annab Kliinikum teada. Laste ambulatoorsed vastuvõtud, haiglaravi ning erakorraline vastuvõtt toimuvad Lunini 6 majas kuni augusti esimeste nädalateni.

“14.–18. augustil ambulatoorseid vastuvõtte ei toimu, kuna sellesse aega on planeeritud kõikide ambulatoorsete üksuste kolimine. 21. augustil tervitame väikesi patsiente juba Puusepa 8 M-korpuses, kus esimesel korrusel toimuvad eriarstide vastuvõtud ning teisel korrusel alustavad tööd laste ja noorukite arendus- ja taastusravikeskus ning laste ja noorukite allergiahaiguste keskus,“ selgitas lastekliiniku ülemõde Evelyn Evert.

Ülemõe sõnul väärib eraldi tähelepanu, et lapsed ja nende vanemad saavad lastekliinikus enda käsutusse ka eraldi riidehoiu ja registratuuri. „Et Maarjamõisa meditsiinilinnak on suur, palume patsientidel varuda aega kohale jõudmiseks. Sõltumata sellest, kas sisenetakse Puusepa või Lunini tänava poolt, palume patsientidel pöörduda otse uue lastekliiniku registratuuri,“ ütles Evert.

Haiglaravi lastosakonnad alustavad samuti augustis tööd

TÜ Kliinikumi maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärgu avamine.Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

TÜ Kliinikumi maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärgu avamine.
Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

Haiglaravi osakondade kolimine loodetakse viia lõpule 23. augustiks. Lastekliiniku kolmandal korrusel paiknevad nii lasteintensiivravi- kui ka vastsündinute osakonna palatid. Nii on neil osakondadel samalt korruselt ühendus sünnitustubadega juhuks, kui vastsündinu vajab kiirelt üleviimist lastekliinikusse. Ravikorpuse neljandal korrusel alustab tööd üldpediaatria ja neuroloogia osakond ning lastekirurgia osakond. Viiendal korrusel ägedate infektsioonide osakond ning kuues korrus on õpperuumide, töökabinettide ja tehnoruumide päralt.

Laste erakorraline vastuvõtt kolib augusti eelviimasel nädalal, pärast mida asub alates 24. augustist laste ja täiskasvanute erakorralise meditsiini osakond koos Puusepa 8 majas.

Sisenemine on planeeritud erakorralise meditsiini osakonna kaudu, kus lastele ja teistele patsientidele on loodud ühine triaažiala kolme privaatse kabinetiga. Pärast triaaži jagunevad patsiendid kolmeks – kõikide täiskasvanud patsientidega tegeldakse olemasolevas EMO-s ja sarnaselt praegusega suunatakse sinna ka traumaga lapsed, kelle jaoks rajatakse eraldi ooteala. Teiste lastega tegeldakse aga M-korpuses asuvas n-ö laste-EMO-s. Erakorralise meditsiini osakonna patsientide jaoks on rajatud ka eraldi kahekorruseline maa-alune parkla.

Lastekliiniku kolimise oluliseks muudatuseks lisaks uutele ja kaasaegsetele ruumidele on laste ravi koondamine ühte majja, kus tegeldakse ka Eesti keerulisemate juhtumitega. Sealjuures paranevad oluliselt võimalused radioloogiliste ja teiste uuringute tegemiseks ning koostööks haigla teiste üksustega.

Kõrvakliinik kolib samuti meditsiinilinnakusse

TÜ Kliinikumi maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärgu avamine.Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

TÜ Kliinikumi maarjamõisa meditsiinilinnaku III ehitusjärgu avamine.
Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

Kõrvakliinik töötab kuni kolimiseni senises J. Kuperjanovi 1 majas ning Maarjamõisa meditsiinilinnakus alustatakse tööd 14. augustil 2023.

„1.–13. august on planeeritud kolimiseks, mistõttu muud ravitööd peale erakorralise vastuvõtu ei toimu. Kõrvakliiniku erakorralised pöördumised toimuvad kuni 13. augustini senises Kuperjanovi majas, alates 14. augustist Kliinikumi Puusepa 8 peamajas C-korpuse esimesel korrusel. Uude kõrvakliinikusse sisenemine hakkab toimuma Puusepa tänava poolse sissepääsu kaudu, niisamuti palume patsientidel pöördud Puusepa tänava poolsesse riidehoidu ja registratuuri,“ selgitas kõrvakliiniku ülemõde Marika Tamm.

Kõrvakliinik asub uues C-korpuses, kus töö toimub neljal korrusel, varustatud lähimaade moodsaima nina-kõrva-kurgu haiguste raviks vajalike seadmetega. Lisaks kõrvakliinikule saavad uued ja avarad ruumid endale ka stomatoloogia kliiniku näo- ja lõualuudekirurgia osakond ning naistekliiniku perekeskus. Samuti alustab tööd innovaatiline operatsiooniplokk, kus ravitakse nii päevakirurgia kui ka statsionaarset ravi vajavaid patsiente.

Kõrvakliiniku ambulatoorsete vastuvõttude kabinetid asuvad C-korpuse esimesel korrusel, niisamuti perekeskus ja näo- ja lõualuude kirurgia osakond. Teisel korrusel asub uus operatsiooniplokk, kolmandal personali töökabinetid ning õpperuumid ning neljandal korrusel kõrvakliiniku haiglaravi ja päevaravi osakonnad.

Kliinikute kolimise infot täiendatakse jooksvalt Kliinikumi kodulehel.

Helen Kaju, Kliinikumi kommunikatsiooniteenistus