Valitsus kinnitas Tervisekassa rahastavate teenuste loetelu muudatused, millega hakatakse alates 1. juulist rahastama mitmeid uusi teenuseid. Olulise muudatusena hakatakse rahastama perearstikeskustes registraatori või kliinilise assistendi tööd, et vabastada pereõdede ja -arstide aega meditsiinilise töö jaoks.

„Juulist jõustub mitu olulist muudatust, mis aitavad tugevdada perearstiabi,” ütles terviseminister Riina Sikkut. “Tervisekassa suurendab perearstidele nimistu patsientide eest makstavat pearaha ning hakkab tasuma tervisekeskustesse tööle võetud kliiniliste assistentide ja registraatorite töö eest, et vabastada seeläbi pereõdedele ja -arstidele aega meditsiinilise töö jaoks ja parandada perearstiabi kättesaadavust.”

Juulist jõustub mitu olulist muudatust, mis aitavad tugevdada perearstiabi.

Samuti lisanduvad uued teenused riskipatsientide paremaks jälgimiseks ja vaimse tervise probleemidega laste aitamiseks. „Tervisekassa suurendab ka kollektiivleppele vastavalt üldkuludeks ettenähtud summasid tervishoiuteenuste hindades,” ütles minister.

Kliinilise assistendi tööülesanded on tervisekeskuses näiteks töö registratuuris, patsientide pöördumistele vastamine oma pädevuse piires, arsti poolt antud info edastamine patsientidele ja nende korduvatele uuringutele kutsumine, teiste raviasutustega suhtlemine, hooldekodudega suhtlemine, mittemeditsiiniliste tarvikute tellimine ja muu sarnane tegevus. Perearstidele nimistus olevate patsientide eest ettenähtud pearaha suurendatakse seoses perearstiabi kulumudelis arstide tööaja pikendamisega poole tunni võrra päevas.

Rahastus suureneb ka vaimse tervise abi valdkonnas

Vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks hakatakse lastepsühhiaatrias rahastama tegevusjuhendaja või noorsootöötaja tööd ning esmatasandil kooliõdede juhendamist vaimse tervise õdede poolt. Tervisekassa lisab lastepsühhiaatria voodipäeva hinnale tegevusjuhendaja või noorsootöötaja tasu, et toetada seeläbi vaimse tervise probleemidega haiglaravil viibivate laste ja noorte paremat toimetulekut.

Koolitervishoius tasustatakse edaspidi lisakoefitsiendiga kooliõdedesid, kes on saanud juhendamist vaimse tervise õdedelt, et toetada seeläbi noorte vaimset tervist võimalikult mitmekülgselt.

Riskipõhine ravijuhtimise teenus

Riskipatsientide paremaks jälgimiseks ja seeläbi krooniliste haiguste süvenemise ennetamiseks hakkab Tervisekassa rahastama perearstiabis riskipõhise ravijuhtimise teenust. Teenuse eesmärk on võimalikult palju ennetada patsientidel haiguste ägenemist, viia sellega haiglaravile sattumine miinimumini ja parandada tervisetulemusi.

Vastavalt Eesti Arstide Liidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel 20. jaanuaril 2023. aastal sõlmitud kollektiivlepingule suureneb teenuste loetelu muudatusega alates 1. juulist kõigis Tervisekassa rahastavate teenuste hindades kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamise, toitlustamise ja pesupesemisega seotud üldkulude komponent.

Neeme Raidvere, Sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooniosakond